www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Dödsbo

När en person avlider uppkommer många praktiska frågor som de efterlevande behöver ordna med. Om du hanterar ett dödsbos ekonomi behöver du veta vad som händer med den avlidnes personens banktjänster, hur räkningar kan betalas, vilka dokument som krävs med mera.

Banken spärrar tjänster automatiskt

När ett dödsfall inträffar får banken informationen via skatteverket. Det tar några dagar, men så snart informationen når banken sker några saker per automatik.

Banken kommer direkt att:

  • Spärra konton
  • Avsluta bankkort
  • Skicka ut kapital- och räntebesked till dödsboets folkbokföringsadress
  • Avsluta internet- och mobilbanken

Bouppteckning ska upprättas

En bouppteckning ska normalt upprättas inom tre månader efter dödsfallet. I den redovisas vem eller vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som fanns vid dödsfallet. Dödsbodelägarna kan välja att själva upprätta bouppteckningen eller att ta hjälp. Många begravningsbyråer kan hjälpa till med detta.

När bouppteckningen är klar och stämplad hos Skatteverket kan ett arvsskifte göras. Det är först då dödsboets konton kan avslutas och pengar kan fördelas ut till de som ärver. Innan bouppteckningen är klar och arvskiftet görs är det dödsboet som äger eventuella tillgångar.   

Betala räkningar åt dödsboet

Ett dödsbo har ofta räkningar som behöver betalas ett tag efter dödsfallet. Det kan vara hyra, försäkringar för bostad med mera. Utgifter som inte längre behövs bör dödsboet säga upp så snart som möjligt, men sådant som inte kan avslutas måste fortsätta att betalas. Räkningar som hör till dödsboet kan betalas med dödsboets pengar.

Om du är dödsbodelägare och din anhörige har varit kund hos oss kan vi hjälpa till med att betala löpande räkningar till dess att bouppteckningen är upprättad. Det går dock inte att göra några  andra uttag från den avlidnes konto innan bouppteckningen är registrerad och stämplad av Skatteverket.

Inlösen av Plus- och bankgiro-avier

Vi hjälper även till med inlösen av PG/BG-avier till dödsboets konto. Om dödsboets konto finns hos en annan bank än FOREX Bank så behöver vi ett kontobevis som styrker kontot tillhör dödsboet för att kunna genomföra inlösen.

Så länge pengarna ska till dödsboets konto behöver inte att alla dödsbodelägare närvara för att lösa in PG/BG-avier och ni behöver i dessa fall varken ha med er fullmakter eller ID-kopior.

Avsluta autogiron och stående överföringar

Stående överföringar eller autogirodragningar kommer inte att kunna genomföras eftersom kontot spärras automatiskt för debitering när kontoägaren avlider. Däremot avslutas inte autogirouppdrag och stående överföringar per automatik. Det måste begäras av dödsbodelägarna. Om kontot avslutas förfaller autogiron och överföringar i samband med avslutandet.

Avsluta konto och göra arvskifte

För att vi ska kunna avsluta kontot måste vi få en kopia på bouppteckningen. Det är viktigt att det framgår vilka som är dödsbodelägare, att kontot i FOREX Bank finns med i bouppteckningen, samt att första och sista sidan måste vara stämplade hos Skatteverket så att vi ser att den är klar och registrerad hos dem. Avslut av konto måste alltid ske på plats i en av våra bankbutiker.

Om en dödsbodelägare företräder de övriga dödsbodelägarna måste fullmakt samt vidimerade ID-kopior bifogas till bouppteckningen. Samma sak gäller om en annan utomstående person har fått fullmakt av dödsbodelägarna.

Om en särskild boutredningsman eller exekutor utsetts genom tingsrättens förordnande ska vidimerad kopia av förordnandet bifogas.

Viktigt att ta med 

Kopia av id-handling för samtliga dödsbodelägare som undertecknar arvsskifteshandlingen behövs. Samtliga underlag måste vara vidimerade av två oberoende personer från dödsbodelägarna med namnunderskrift, namnförtydligande, datum/datering och telefonnummer.

Hitta bankbutik

Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss