www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

 1. Skriv ut
 2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Dödsbo

När en person avlider uppkommer många praktiska frågor som de efterlevande behöver ordna med. Om du hanterar ett dödsbos ekonomi behöver du veta vad som händer med den avlidnes personens banktjänster, hur räkningar kan betalas, vilka dokument som krävs med mera.

Banken spärrar tjänster automatiskt

När ett dödsfall inträffar får banken informationen via skatteverket. Det tar några dagar, men så snart informationen når banken sker några saker per automatik. Banken kommer direkt att:

 • Spärra konton
 • Avsluta bankkort
 • Skicka ut kapital- och räntebesked till dödsboets folkbokföringsadress
 • Avsluta internet- och mobilbanken

Bouppteckning ska upprättas

En bouppteckning ska normalt upprättas inom tre månader efter dödsfallet. I den redovisas vem eller vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som fanns vid dödsfallet. Dödsbodelägarna kan välja att själva upprätta bouppteckningen eller att ta hjälp. Många begravningsbyråer kan hjälpa till med detta.

När bouppteckningen är klar och stämplad hos Skatteverket kan ett arvsskifte göras. Det är först då dödsboets konton kan avslutas och pengar kan fördelas ut till de som ärver. Innan bouppteckningen är klar och arvskiftet görs är det dödsboet som äger eventuella tillgångar.   

Betala räkningar åt dödsboet

Ett dödsbo har ofta räkningar som behöver betalas ett tag efter dödsfallet. Det kan vara hyra, försäkringar för bostad med mera. Utgifter som inte längre behövs bör dödsboet säga upp så snart som möjligt, men sådant som inte kan avslutas måste fortsätta att betalas. Räkningar som hör till dödsboet kan betalas med dödsboets pengar.

Om du är dödsbodelägare och din anhörige har varit kund hos oss kan vi hjälpa till med att betala löpande räkningar till dess att bouppteckningen är upprättad. Det går dock inte att göra några  andra uttag från den avlidnes konto innan bouppteckningen är registrerad och stämplad av Skatteverket.

Lös in Plus- och bankgiroavier

Vi hjälper även till med inlösen av PG/BG-avier till dödsboets konto. Om dödsboets konto finns hos en annan bank än FOREX Bank så behöver vi ett kontobevis som styrker kontot tillhör dödsboet för att kunna genomföra inlösen.

Så länge pengarna ska till dödsboets konto behöver inte att alla dödsbodelägare närvara för att lösa in PG/BG-avier och ni behöver i dessa fall varken ha med er fullmakter eller ID-kopior.

Avsluta autogiron och stående överföringar

Stående överföringar eller autogirodragningar kommer inte att kunna genomföras eftersom kontot spärras automatiskt för debitering när kontoägaren avlider.

Avsluta konto och betala ut pengarna

För att vi ska kunna avsluta kontot behöver vi få en kopia på bouppteckningen. Det är viktigt att det framgår vilka som är dödsbodelägare, att kontot i FOREX Bank finns med samt att första och sista sidan är stämplade hos Skatteverket. 

Du kan avsluta kontot i en av våra bankbutiker eller genom att skicka in handlingar till oss på adressen nedan. Vi betalar portot. Märk kuvertet ”Frisvar” så behöver du inte något frimärke.

FOREX Bank
Svarspost 20576817
831 20 Östersund

Avsluta kontot i en av våra bankbutiker

Vad ni behöver ta med till oss beror på vart pengarna ska betalas:

Till dödsboets konto i annan bank:

 • Registrerad och fullständig bouppteckning.
 • Kontointyg som visar att kontot i den andra banken tillhör dödsboet.
 


Till dödsbodelägare:

 • Registrerad och fullständig bouppteckning.
 • Fullmakter för de dödsbodelägare som inte är närvarande i butiken. Enbart FOREX egna fullmaktsblanketter accepteras. Blanketten hittar du högst upp på sidan.
 • Fullmaktsgivarnas ID-handling i original. Fullmaktsgivaren kan gå in i en bankbutik på annan ort och identifiera sig.

 

Avsluta kontot genom att skicka in handlingar till oss

Ladda ner nödvändiga blanketter via länkarna här till höger på sidan, eller besök en FOREX Bankbutik för att få dem utskrivna.

Vad ni behöver skicka in beror på vart pengarna ska betalas:

Till dödsboets konto i annan bank:

 • Registrerad och fullständig bouppteckning.
 • Kontointyg som visar att kontot i den andra banken tillhör dödsboet.
 • Ifylld avslutsblankett.
 

Till dödsbodelägare:

 • Registrerad och fullständig bouppteckning.
 • Fullmakter från de dödsbodelägare som inte signerat avslutsblanketten. (Enbart FOREX egna fullmaktsblanketter accepteras. Blanketten återfinns högst upp på sidan).
 • Kontointyg från varje dödsbodelägares bank
 • ID-kopior på samtliga dödsbodelägare.


I vissa fall kan det behövas kompletteringar. Det kan innebära att dödsbodelägare kan behöva besöka en FOREX Bankbutik. Om en särskild boutredningsman eller exekutor utsetts genom tingsrättens förordnande ska en kopia av förordnandet bifogas.

Hitta bankbutik

Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss