www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Dödsbo

När en person avlider uppkommer många praktiska frågor. Vad som händer med den avlidnes banktillgodohavanden kan vara en av frågorna. Nedan finner du information som kan underlätta den praktiska hanteringen av dödsboets tillgångar, hur man betalar räkningar och vad som kan vara bra att tänka på.

När en person avlider gör banken följande:

  • Spärrar konto
  • Avslutar bankkort
  • Skickar ut kapital- och räntebesked till dödsboets folkbokföringsadress
  • Avslutar internet- och mobilbanken


Bouppteckning

En bouppteckning ska normalt upprättas inom tre månader efter dödsfallet. I denna redovisas vem eller vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som fanns vid dödsfallet.   

Räkningsbetalning

Om du är dödsbodelägare och din anhörige har varit kund i banken kan vi hjälpa dödsboet att betala löpande räkningar så som hyra, el- och telefonräkningar som står i dödsboets eller medkontohavarens namn innan bouppteckningen är upprättad. Banken godkänner inga andra uttag från den avlidnes konto innan bouppteckningen är registrerad av Skatteverket.

Inlösen av Plus- och bankgiro-avier

Vi hjälper även till med inlösen av PG/BG-avier till dödsboets konto. Vid inlösen av PG/BG-avier där pengarna ska in på annat konto än konto i dödsboets namn krävs kopia på bouppteckningen, om inte alla dödsbodelägare är i butik ska fullmakter och vidimerade ID-kopior bifogas.

Autogiron och stående överföringar

Inga stående överföringar eller autogirodragningar kommer att kunna genomföras då kontot är spärrat för debitering. Autogirouppdrag och stående överföringar avslutas dock inte per automatik utan sker på begäran av dödsbodelägaren eller förfaller i samband med att kontot avslutas.

Avsluta konto

För att vi ska kunna avsluta konto måste en kopia på bouppteckningen inkomma. Avslut av konto måste alltid ske på plats i en av våra bankbutiker. Det viktiga är att det framgår vilka som är dödsbodelägare, att kontot i FOREX Bank finns med i bouppteckningen, samt att första och sista sidan måste vara stämplade hos Skatteverket så att vi ser att den är klar och registrerad hos dem.

Om en dödsbodelägare företräder de övriga dödsbodelägarna måste fullmakt samt vidimerade ID-kopior bifogas till bouppteckningen. Samma sak gäller om en annan utomstående person har befullmäktigats av dödsbodelägarna.

Om en särskild boutredningsman eller exekutor utsetts genom tingsrättens förordnande ska vidimerad kopia av förordnandet bifogas.

OBS! Kopia av id-handling för samtliga dödsbodelägare som undertecknar arvsskifteshandlingen måste inkomma, samt att samtliga underlag måste vara vidimerade av två oberoende personer från dödsbodelägarna med namnunderskrift, namnförtydligande, datum/datering och telefonnummer.

Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss