www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

FATCA och CRS

Alla banker måste kontrollera om deras kunder är skattskyldiga i andra länder än Sverige. Därför behöver vi fråga dig om detta. Här kan du läsa om de olika avtal och krav som finns och vad det innebär.

FATCA handlar om skattskyldighet i USA

Sverige och USA har ingått ett avtal om informationsutbyte för skatteändamål, baserat på den amerikanska skattelagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Lagstiftningen innebär att vi måste identifiera och rapportera finansiella konton som innehas av personer som bor i USA, har amerikanskt medborgarskap eller på annat sätt är skatteskyldiga i USA. Även om du inte bor i USA kan du räknas som skattskyldig där, till exempel om du har uppehållstillstånd (green card).

Läs mer om FATCA på Skatterverkets hemsida

CRS, en internationell rapporteringsstandard

CRS (Common Reporting Standard) är en global rapporteringsstandard som ska underlätta utbyte av information mellan länder om finansiella konton som innehas av personer med skattskyldighet i andra länder. 

Läs mer om CRS på Skatteverkets hemsida

Så här påverkar reglerna dig

Eftersom vi är skyldiga att ta reda på om våra kunder som är skattskyldiga i andra länder än Sverige kommer vi behöva ställa frågor till dig om detta. Exempelvis när du öppnar konton hos oss. Vi kan också behöva inhämta ett intyg vid ett senare tillfälle.

Informationen skickas till Skatteverket 

Information om att du är skattskyldig i annat land tillsammans med viss information om det konto du har hos oss, som uppgifter om saldo och ränta med mer, rapporteras till Skatteverket varje år. Skatteverket lämnar i sin tur över dessa uppgifter till motsvarande myndighet i det andra landet. Om vi lämnat uppgifter om dig till Skatteverket kommer vi att meddela dig.

Förändrad skatterättslig hemvist

Om din skatterättsliga hemvist förändrats kan du anmäla detta till oss via blankett Intygande skatterättslig hemvist.

Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss