www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Spara till barn

Att spara åt barnen är ett sätt att ge dem en bra start i livet. Sparandet kan exempelvis bli ett körkort eller en insats till den första lägenheten. Om du vill spara till ditt barn är du välkommen att ansöka om ett sparkonto hos oss.

  •  0,35% inlåningsränta
  • Fria insättningar och uttag
  • Ingen bindningstid

Börja spara till barnet

När du har öppnat sparkontot åt ditt barn är det dags att bestämma vilken summa du vill spara. Många väljer att spara barnbidraget åt barnet. Det smidigaste är att skapa en stående överföring från ditt konto till barnets. Då förs pengarna över automatiskt varje månad.

Med FOREX Sparkonto får ni ränta från första kronan. Kontot har dessutom fria uttag och insättningar och du betalar ingen kontoavgift. Du som vårdadshavare förvaltar pengarna till dess att barnet har fyllt 18 år och kan börja ansvara för kontot själv.

Så här öppnar du ett FOREX Sparkonto till ditt barn

För att öppna ett sparkonto åt ditt barn behöver samtliga vårdnadshavare besöka en av våra bankbutiker. Ni behöver ha med er legitimation. Om bara en av vårdnadshavarna öppnar kontot behövs en fullmakt och en vidimerad ID-kopia från den andra vårdnadshavaren. Ni behöver också ta med ett personbevis för barnet. Personbeviset får inte vara äldre än sex månader och det ska framgå vem eller vilka som är förmyndare för barnet. 

Tips för sparande till barn

  • Börja spara pengar till barnet så tidigt som möjligt. Då hinner pengarna växa till sig till den dag pengarna ska användas.
  • Ha ett mål med sparandet. Du kanske vill att ditt barn ska ha råd att flytta hemifrån eller ta körkort? Att sätta det som ett mentalt mål kan göra det lättare att spara.
  • Det är bättre att spara lite än inte alls. Många små belopp blir med tiden till ett stort belopp på kontot.

Insättningsgaranti

Samtliga konton hos FOREX Bank omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det innebär att varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken till ett belopp på upp till 950 000 kr. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för insättningar kopplade till vissa specifika händelser, så som försäljning av privatbostad, utbetalning av avgångsvederlag eller försäkringsutbetalning med högst 5 miljoner kronor. I Sverige är det Riksgälden som hanterar och betalar ut insättningsgarantin. Ersättningen på upp till 950 000 kr ska göras tillgänglig för dig som insättare inom 7 arbetsdagar från den dag banken försätts i konkurs eller Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in.

Mer information om insättningsgarantin finner du på Riksgäldens hemsida.

Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss