www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

 1. Skriv ut
 2. Textstorlek

Registrering

steg 1 (2)

Öppna Privatkonto

Här kan du öppna FOREX Privat online. Inom ett par dagar efter att du genomfört ansökan kan du logga in på internetbanken för att hantera ditt nya bankkonto, lägga till Swish och börja betala och överföra pengar. Ditt FOREX Bankkort landar sedan i din brevlåda inom 14 bankdagar. 

I FOREX Privat ingår

 • Privatkonto
 • Bankkort Visa
 • Internet- och mobilbank
 • Swish


Du kan bara ha ett Privatkonto som är helt ditt eget, men du kan ha ytterligare ett konto tillsammans med någon annan.

Sökande 1

Uppgifter för sökande 1

 • Välj inloggningssätt till internet- och mobilbank:
 • Syfte med FOREX Privat *
 • Varifrån kommer pengarna? *
 • Uppskattat totalt insättningsbelopp per månad *
 • Förväntat antal insättningar per månad *

Är du bosatt i USA, har du ett amerikanskt medborgarskap (gäller även dubbla medborgarskap) eller är du på annat sätt deklarations-/skatteskyldig i USA?

 • Vänligen ange ditt skatteregistreringsnummer (TIN): *

Har du en annan skatterättslig hemvist än Sverige?

 • Land: *
 • Vänligen ange ditt skatteregistreringsnummer (TIN): *

Är du en person i politisk utsatt ställning (PEP)?

Med PEP avses person som till exempel har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat, statligt eller mellanstatligt organ eller bolag.


Är du familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?

Jag önskar medkontohavare

Observera att när du har en medsökande måste den personen logga in med sin egen e-legitimation och signera ansökan.
 • Välj inloggningssätt till internet- och mobilbank:

Är du bosatt i USA, har du ett amerikanskt medborgarskap (gäller även dubbla medborgarskap) eller är du på annat sätt deklarations-/skatteskyldig i USA?

 • Vänligen ange ditt skatteregistreringsnummer (TIN): *

Har du en annan skatterättslig hemvist än Sverige?

 • Land: *
 • Vänligen ange ditt skatteregistreringsnummer (TIN): *

Är du en person i politisk utsatt ställning (PEP)?

Med PEP avses person som till exempel har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat, statligt eller mellanstatligt organ eller bolag.


Är du familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?

Jag önskar även sparkonto

Fortsätt

 

Godkännande

Godkännande av villkor


Jag har tagit del av och godkänner villkoren för FOREX Privat, FOREX Allmänna villkor för betaltjänster – privat, FOREX Internet- och mobilbank samt även FOREX Bankkort. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och fullständiga. Jag är införstådd med att FOREX Banks godkännande av denna ansökan innebär att ett avtal har ingåtts med det innehåll som framgår av denna ansökan och villkoren för valda produkter. Jag bekräftar att jag tagit del av informationen gällande räntesats, effektiv ränta och prislista. Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas på sätt som anges i ”Information enligt Personuppgiftslagen (PuL) om behandling av personuppgifter” i de Allmänna villkoren. Om du även har ansökt om ett Sparkonto godkänner du även dessa villkor.

Information om insättningsgarantin

Ångerrätt

Om du ångrar dig och du inte längre önskar ha ett FOREX Privatkonto har du rätt att frånträda avtalet genom att du inom 14 dagar efter att du godkänt kontots villkor meddelar FOREX Bank om att du önskar utnyttja din ångerrätt. Ångerrätten gäller endast det inledande kontoavtalet och inte andra enskilda avtal, tjänster, uttag, betalningar, transaktioner, överföringar m.m. Efter 14 dagar har du rätt att avsluta kontot i enlighet med vad som anges i de allmänna villkoren för kontot. Om du har skuld till FOREX Bank pga. övertrassering eller liknande har du en skyldighet att reglera denna skuld innan avslut av kontot genomförs.

Signering

Signering - välj typ av E-legitimation

* Obligatoriska uppgifter
Ansök
Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss