www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Statliga insättningsgarantin

Sedel med lås

Samtliga konton hos FOREX Bank omfattas av den statliga insättningsgarantin. Garantin är ett konsumentskydd som infördes 1996 med syfte att skydda kunder om deras bank skulle försättas i konkurs.

Rent praktiskt innebär det att varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken till ett belopp på upp till 950 000 kr. I Sverige är det Riksgälden som hanterar och betalar ut insättningsgarantin.

Ersättningsbelopp

Samtliga konton hos FOREX Bank omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det innebär att varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken till ett belopp på upp till 950 000 kr. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för insättningar kopplade till vissa specifika händelser, så som försäljning av privatbostad, utbetalning av avgångsvederlag eller försäkringsutbetalning med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden ska göra ersättningen, på upp till 950 000 kr, tillgänglig för dig som insättare inom 7 arbetsdagar från den dag banken försätts i konkurs eller Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in.

Mer information

Mer information om insättningsgarantin kan du få på Riksgäldens hemsida, genom att ringa dem på telefon 08 613 52 00 eller genom att mejla till dem.

Spara på konto som omfattas av garantin

Hos oss kan du spara dina pengar på sparkonto som omfattas av insättningsgarantin.

Läs mer om FOREX Sparkonto

Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss