www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Därför ställer vi frågor

Frågetecken

För att följa kundkännedomsreglerna i penningtvättslagen samlar FOREX Bank in kompletterande uppgifter om dina privat-, spar- och/eller företagskonton. Detta innebär att vi ber dig och övriga kunder att svara
på ett antal frågor, exempelvis om dina konton, om du är i en politiskt
utsatt ställning eller om du är skatteskyldig i USA.

Har du fått ett kuvert från oss?

På grund av kundkännedomsregler i penningtvättslagen samlar vi på FOREX Bank in kompletterande uppgifter om dina privat-, spara- och/eller företagskonton. Sedan den 1 april 2015 är banker dessutom skyldiga att ha kännedom om ett företags eventuella anknytning till USA enligt skattelagen FATCA (se information nedan).

Har du tappat bort din blankett finns en ny att hämta här.

Bakgrund till varför vi samlar in information om dig

Vi är stolta över vår ambition att vara den mest serviceinriktade banken i Sverige. Vi arbetar alltid på att förbättra våra möjligheter att göra din bankupplevelse enklare, mer effektiv och personlig. För att kunna skräddarsy vår service måste vi ibland förbättra vår kunskap om dig, något som vi ser som en grund till en långvarig och problemfri relation.

För att skydda dig som kund, oss som företag och samhället i allmänhet tar FOREX Bank också mycket allvarligt på förhindrandet av brottslig verksamhet såsom penningtvätt, finansiering av terrorism, trafficking och illegal vapenhandel.

Även om vi vet att de allra flesta av våra kunder har goda avsikter måste vi därför ställa samma frågor till alla.

Vilka frågor ställer vi till dig?

Om du till exempel vill öppna ett konto ställer FOREX Bank en rad frågor kring syftet med det, exempelvis om du tänker använda det till sparande, som ekonomisk buffert eller liknande. Om du vill sätta in pengar på ditt konto är vi skyldiga att förstå transaktionen och kan då komma att ställa kompletterande frågor till dig, exempelvis kring varifrån pengarna kommer och om du planerar liknande insättningar regelbundet.

Identitet och legitimering

För att få genomföra många av de bankärenden som FOREX Bank erbjuder krävs det att du bekräftar din identitet, exempelvis via ditt pass, körkort eller annan giltig id-handling med foto. Är du företagskund säkerställer vi att du har rätt att företräda bolaget. På grund av ny lagstiftning kan du också behöva svara på om du är en person i offentlig ställning, nära familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan, eller innehar ett annat formellt statligt ämbete.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Informationen som du lämnar till FOREX Bank omfattas av banksekretessen och personuppgiftslagen och behandlas naturligtvis helt konfidentiellt. Alla webbaserade formulär presenteras efter inloggning i Internetbanken, och FOREX Bank frågar dig aldrig om personliga koder, lösenord eller kortnummer.

FATCA – Skattskyldighet i USA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är en amerikansk lagstiftning som innebär att finansiella företag i Sverige ska lämna uppgifter till Skatteverket om kontohavare som är amerikansk medborgare och/eller på annat sätt deklarations-/skatteskyldig i USA1. Skatteverket rapporterar därefter vidare till den amerikanska skattemyndigheten. För FOREX Banks företagskunder gäller uppgifterna verklig huvudman/huvudmän2 (bolagets ägare).

FOREX Bank skickar den närmaste tiden ut kompletteringsförfrågningar till dig som är företagskund. Du kan också komma att få frågor kring dina företagskonton i likhet med ovan.

Hur hjälper vi dig om du har frågor?

Du är alltid välkommen att höra av dig till vår kundtjänst på telefonnummer 0771-22 22 21 (öppet mån-fre 8-20, lör-sön 10-14).

Utan information får vi inte utföra dina ärenden

Enligt lagstiftningen får vi inte utföra den efterfrågade tjänsten om vi inte får tillräckligt med information, och kan därför komma att neka dig att utföra ditt ärende.

Du kan läsa mer om penningtvättslagstiftningen och FATCA hos Svenska Bankföreningen:

Information om penningtvättslagstiftningen

Information om FATCA

1Alla som är skattskyldiga i USA omfattas av FATCA. Den som amerikansk medborgare är skattskyldig i USA. Även andra fysiska personer som har hemvist i USA i amerikansk skatterättslig mening är skattskyldiga i USA för alla sina inkomster. Det handlar då inte bara om personer som har fysisk hemvist i USA, utan även om t.ex. personer som är fysiskt bosatta utanför USA, men som har permanent rätt att vistas i USA (s.k. green card holders).

Även företag (enheter) som är skattskyldiga enligt USA:s lagstiftning, på grund av hemvist, plats för företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet omfattas av FATCA. Hit räknas bland annat delägarbeskattad juridiska personer eller aktiebolag registrerat i USA och truster.

2En fysisk person för vars räkning någon handlar eller, om kunden är en juridisk person, en fysisk person som kan bestämma över kunden (Finansinspektionen).

Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss