www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

 1. Skriv ut
 2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Hållbarhet på FOREX Bank

….en långsiktig förbättringsprocess som aldrig tar slut!

Hållbarhetsmål

För kommande generationers skull vill FOREX Bank och X-change vara en utvecklande och ansvarstagande arbetsgivare med en långsiktigt hållbar utveckling i en verksamhet som är säker och miljövänlig. Med ett etiskt och moraliskt förhållningssätt tar vi ansvar för långsiktiga relationer till medarbetare, leverantörer och andra intressenter som har ett förhållande till företaget.

Mångfald

Ett aktivt arbete med jämställdhet och mångfald har varit en framgångsfaktor för FOREX Bank. Medarbetare med ursprung från 70 olika länder och som talar över 50 olika språk, innebär en unik kompetens som ger möjligheten att ge en bättre service och ett bättre bemötande till våra kunder.

FOREX Bank har en hög andel kvinnliga chefer. Vi har lyckats att återspegla könsfördelningen inom organisationen vid rekrytering till de flesta chefstjänster. Hela medarbetarstaben fördelar sig på 71 procent kvinnor och 29 procent män. I vår största chefsgrupp, affärschefer, har vi 76 procent kvinnor och 24 procent män.

Vid rekrytering arbetar FOREX Bank med att uppmuntra kandidater från i banken underrepresenterat kön, nationalitet och åldersgrupp att söka anställning.

Integration

FOREX Bank har ett samarbete med Korta Vägen, som är ett integrationsprojekt genom arbetsförmedlingen. Via Korta vägen förmedlar vi praktikplatser till utländska akademiker som behöver få komma ut och praktisera på arbetsplatser. Syftet är att tillvarata kompetenser och korta vägen till den svenska arbetsmarknaden.

Tillgänglighet

FOREX Bank ger sina kunder den höga grad av service som de förtjänar. Kunderna erbjuds hög tillgänglighet i tid och rum och personlig service via ett Nordentäckande butiksnät, samt internet- och mobila tjänster. Med dagens 126 butiker når vi ut till de flesta av våra kunder. Som ett komplement där våra butiker inte finns, sätter vi ut uttagsautomater för att ännu mer underlätta tillgänglighet av valutan inför resan.

Miljö

FOREX Bank är måna om miljömässig hållbarhet och har riktlinjer för att minska koncernens negativa miljöpåverkan. Vi bedriver ett strukturerat miljöarbete för att därigenom kunna visa på en minskad miljöbelastning, bland annat genom att:

 • Känna till på vilka sätt verksamheten påverkar miljön genom att identifiera områden, aktiviteter, effekter och omfattning av företagets miljöpåverkan.
 • Informera oss om de lagar och krav som ställs på företaget samt utvärdera regelefterlevnaden inom miljöområdet.
 • Leverera tjänster, produkter och aktiviteter på ett sådant sätt att miljöpåverkan blir minsta möjliga.
 • Tillämpa återanvändning och återvinning.
 • Verka för att alla medarbetare aktivt värnar om miljön och inte slösar resurser, i sin vardag.

 

Ekonomisk hållbarhet och riskhantering

Koncernens risker bevakas kontinuerligt med regelbundna kontroller av att givna limiter och rutiner efterlevs. Riskhanteringsprocessen och systemen för riskhantering utvärderas löpande i syfte att kontrollera att dessa är korrekta och ändamålsenliga, att de återspeglar rådande marknadsförutsättningar och inbegriper samtliga produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar banken förutsättningar för en god riskkontroll där varje medarbetare förstår sin roll och sitt ansvar.

Genom att vara transparenta och tillhandahålla enkla banktjänster och bankprodukter, underlättar vi för våra kunder, bibehåller närheten till dem och ökar trovärdigheten för företaget.

Medlem i Finanskoalitionen

FOREX Bank är medlem i Finanskoalitionen och samarbetar med barnrättsorganisationen ECPAT Sverige och polisen. Tillsammans gör vi skillnad.

Finanskoalitionens mål är att förhindra att det svenska betalningssystemet missbrukas för köp av dokumenterade sexuella övergrepp av barn, det som i lagen kallas barnpornografi, och annan kommersiell sexuell exploatering av barn och att skapa opinion mot denna brottsliga verksamhet.

I den svenska Finanskoalitionen ingår bankföreningen, finansiella aktörer och teknikföretag som tagit ställning och vill agera aktivt mot denna brottslighet. Tillsammans med ECPAT och polisen bedrivs arbetet med att utveckla fler effektiva metoder för att förhindra transaktioner som avser denna handel och idag är det praktiskt taget omöjligt att betala med kort för att köpa övergreppsmaterial.

Barnsexhandel är idag en omfattande och lönsam brottslighet. Uppskattningsvis exploateras 1,8 miljoner barn i barnsexhandeln varje år, www.ecpat.net. ECPAT Sverige ser inga tendenser till att den siffran minskar, snarare ökar ju mer som efterforskas.

En stor del av handeln sker på internet där köpare och säljare tidigare försökte använda traditionella betalningskanaler för att föra över pengar mellan varandra. Något som försvårats kraftfullt med hjälp av det arbete som Finanskoalitionen bedriver. Idag arbetar koalitionen med att identifiera och hindra alternativa betalningsmöjligheter.

Samarbete med ECPAT Sverige

FOREX bank samarbetar tätt ihop med ECPAT Sverige och har antagit ECPATs Challenge2016 att som företag:

 • Rapportera något misstänkt till www.ecpathotline.se, både privat och i arbetslivet
 • Välja reseföretag som arbetar aktivt mot barnsexhandel
 • Välja banker som är medlemmar i finanskoalitionen
 • Välja IT-leverantörer som arbetar aktivt med blockering av sajter med barnpornografi och arbetar nära med polisen
 • Ställa krav på sin arbetsgivare att de har mjukvaror, rapportering och aktiviteter för att förhindra barnsexhandel och barnpornografi
 • Hjälpa till att sprida information och kunskap om hur man kan stoppa sexuellt barnutnyttjande online
 • Samarbete mellan företag både nationellt och globalt. Tillsammans blir vi starkare

Vill du också göra skillnad för ett barn?

Även du som privatperson kan göra skillnad. Nedan finns några enkla saker som du kan göra för att försöka påverka.

 • Se dokumentärfilmen När ingen ser och sprid den i ditt nätverk. Filmen hittar du här: www.naringenser.se.
 • Läs boken Tysta Rop, skriven av Natalie Gerami och utgiven av Ordfront i samarbete med ECPAT Sverige. I boken skildrar hon fyra barn som exploaterats i barnsexhandel. Historierna fick Natalie när hon arbetade i ett projekt för ECPAT Sverige och World’s Children’s Prize Foundation.
 • Du kan också bli stödmedlem i ECPAT på www.ecpat.se.
 • Dela och sprid ECPAT Sveriges information i sociala medier. Länkar till ECPAT Sveriges kanaler hittar du nedan:

     twitter.com/ecpatsverige

     facebook.com/EcpatSverige

     instagram.com/ecpatsverige

     youtube.com/watch?v=0TG0w30Uw0o

ECPAT Vänföretag

ECPATS verksamhetsberättelse

ECPAT Verksamhetsberättelse

 


Samarbete med Rädda Barnen

FOREX Bank och X-change har ett mångårigt samarbete med Rädda Barnen. Syftet är att genom insamling av mynt och sedlar i Rädda Barnens insamlingsbössor i våra butiker, generera medel till Rädda Barnens verksamhet i katastrofdrabbade länder (Katastroffonden). Tack vare de pengar som skänks från våra kunder och medarbetare har Rädda Barnen möjlighet att agera snabbt när en katastrof inträffar, vilket gör att många fler liv kan räddas. FOREX Bank har bidragit till Rädda Barnens Katastroffond med 1 915 460 kr sedan år 2010.

Läs mer om Rädda Barnens kampanj här och hur du kan bli månadsgivare här.

Akut krissituation i Östra Afrika

Svår torka och konflikter har orsakat den värsta hungersnöden på flera decennier i östra Afrika. Hundratusentals barn lider av akut undernäring och måste få behandling för att överleva. Var med och rädda liv - ge en gåva nu! SMS:a HJÄLP100 till 72911 och skänk 100 kr eller Swisha din gåva till 902 0033.

Rädda Barnen

Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss