www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Kapitaltäckning och riskhantering

FOREX Banks utgångspunkt är att koncernen endast ska ta risker som är direkt förknippade med affärsverksamheten och som bedöms kunna bidra till att koncernen uppfyller sina långsiktiga lönsamhetsmål.

Styrelse och VD ska genom sitt sätt att styra och leda verksamheten verka för en god riskkultur och systema­tiskt arbeta för en organisation präglad av transparens, starkt ansvarstagande och sunda värderingar.

Kvartalsvis och årlig information om FOREX Banks Kapital och riskhantering, enligt Pelare III, finns nedan. Årlig information finns även i årsredovisningen under sidan Finansiella rapporter.

Ladda ner rapporter för 2018

 Kapital- och likviditetshantering (Pelare III) per den 30 sep 2018
 Kapital- och likviditetshantering (Pelare III) per den 30 jun 2018
 
Kapital- och likviditetshantering (Pelare III) per den 31 mar 2018

Tidigare rapporter

2017

 Kapital- och likviditetshantering (Pelare III) per den 31 dec 2017 
 Kapital- och likviditetshantering (Pelare III) per den 30 sep 2017 
 Kapital- och likviditetshantering (Pelare III) per den 30 juni 2017 
 Kapital- och likviditetshantering (Pelare III) per den 31 mar 2017

2016

 Kapital- och likviditetshantering (Pelare III) per den 31 dec 2016
 Kapital- och likviditetshantering (Pelare III) per den 30 sep 2016
 Kapital- och likviditetshantering (Pelare III) per den 30 jun 2016
 Kapital- och likviditetshantering (Pelare III) per den 31 mar 2016

2015

 Kapital- och likviditetshantering (Pelare III) per den 31 dec 2015
 Pelare III Rapport per den 30 sep 2015
 Pelare III Rapport per den 30 jun 2015
 Pelare III Rapport per den 31 mar 2015

2014

 Pelare III Rapport per den 31 dec 2014
 Kapitaltäckning 30 sep 2014
 Kapitaltäckning 30 jun 2014
 Kapitaltäckning 31 mar 2014

2013

 Kapitaltäckning 30 sep 2013
 Kapitaltäckning 30 jun 2013
 Kapitaltäckning 31 mar 2013

2012

 Kapitaltäckning och risk 2012
 Kapitaltäckning 30 sep 2012
 Kapitaltäckning 30 jun 2012
 Kapitaltäckning 31 mar 2012

2011

 Kapitaltäckning och risk 2011
 Kapitaltäckning 30 sep 2011
 Kapitaltäckning 30 jun 2011
 Kapitaltäckning 31 mar 2011

2010

 Kapitaltäckning och risk 2010
 Kapitaltäckning 30 sep 2010
 Kapitaltäckning 30 jun 2010
 Kapitaltäckning 31 mar 2010

2009

 Kapitaltäckning 30 sep 2009
 Kapitaltäckning 30 jun 2009
 Kapitaltäckning 31 mar 2009

Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss