www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Om du inte är nöjd

Det är viktigt för oss att du är nöjd med våra produkter, tjänster och vårt bemötande. Om vi inte motsvarar dina förväntningar får du gärna höra av dig till oss och förmedla dina synpunkter, så att vi kan bli bättre.

Vi tar dina synpunkter på största allvar och utreder på ett skyndsamt och sakligt sätt vad som har inträffat. Synpunkterna ser vi som en viktig input i att utveckla verksamheten tillsammans med er kunder. Vår uppgift är att opartiskt lyssna på vad du har att berätta och handlägga ditt ärende med omsorg. Vi undersöker sedan om vi har handlagt ditt ärende på ett felaktigt sätt. Vårt mål är att presentera en god lösning för dig  och ge en utförlig förklaring till vår handläggning av ditt ärende.

Gör så här:

1. Börja med att kontakta bankbutiken eller kundservice

Om felet inträffat i en bankbutik ber vi dig ta kontakt med butiken direkt för utredning och svar i ditt ärende. För att underlätta hanteringen av ditt ärende råder vi dig till att förbereda eventuella underlag. Om det är via någon annan kontakt med banken är du istället välkommen att kontakta vår Kundservice.

2. Kontakta vår Kundombudsman om du fortfarande inte är nöjd

Om du inte är nöjd med det beslut du fått och upplever att du inte får gehör för dina synpunkter är du välkommen att kontakta vår Kundombudsman. Vårt mål är att besvara inkommande ärenden inom 1-3 bankdagar, men svarstiden kan variera beroende på hur omfattande utredningsarbete som behövs för att ge dig ett korrekt svar. Vi kommer då att informera dig om detta skriftligen eller muntligen. 

Telefon (mån-fre, kl 08-17)
010-211 18 75

E-post
kundombudsman@forex.se

Brev
FOREX Bank AB
Att: Kundombudsman
Stora Nygatan 27
111 27 Stockholm

3. Andra instanser om du inte blir nöjd 

Konsumentvägledaren i din hemkommun
Lämnar kostnadsfritt information och råd i bank- och försäkringsfrågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå / Försäkringsbyrå
Här får du opartisk fakta och vägledning helt kostnadsfritt. De hjälper dig att gå vidare med ett ärende om du inte är nöjd med vår handläggning av ditt klagomål. 

Adress: Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon Tel 0200-22 58 00
Telefon: 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 från utlandet), Telefontid vardagar 9-12
Hemsida: http://bankforsakring.konsumenternas.se/

Konsumentverket
Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med.
Hemsida: Hallå konsument

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister som rör köp av varor och tjänster av olika slag. Tvisten ska vara mellan en konsument och företag, alltså inte mellan privatpersoner och inte heller mellan företag.

Adress: Box 174, 101 23 Stockholm  
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
Tel: 08-508 860 00   Öppettider: 9-12, 13-16 
Fax: 08-508 860 01
Hemsida: http://www.arn.se/

Allmän domstol
Som privatperson har du rätt att ta ett ärende till domstol om vi inte följer det beslut som Allmänna reklamationsnämnden tagit i ett ärende.

Hemsida: http://www.domstol.se/Tvist/

Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss