www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft – Dataskyddsförordningen (2016/679), på engelska kallad General Data Protection Regulation, (GDPR). Förordningen gäller som lag inom EUs alla medlemsländer och syftar till att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen (PuL).

Dataskyddsförordningen innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och anger förutsättningar för att behandlingar ska vara lagliga. Den innehåller också regler om rättigheter till information och tillgång till personuppgifter, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Dina rättigheter

Du kan kontakta oss vid frågor om hur dina personuppgifter behandlas genom att maila dataskyddsombud@forex.se eller ringa på telefonnummer +46 (0)10- 211 10 00. Du har även rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag, vilket innehåller en sammanställning över de personuppgifter om dig som behandlas av FOREX Bank samt information om hur behandlingen utförs. För att kontrollera och säkerställa din identitet vid en begäran om registerutdrag kommer FOREX Bank att skicka registerutdraget som rekommenderat brev. Därutöver har du rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas) och begränsning (att vi i någon del upphör med behandling) av vår behandling av dina personuppgifter.

Begära registerutdrag

Önskar du att begära ett registerutdrag behöver du fylla i PDF-filen som du hittar till höger på denna sida. Du kan sedan överlämna blanketten till oss via brev, e-post eller besöka en FOREX Bank butik. Fullständiga instruktioner hittar du på blanketten.

Direktmarknadsföring

Du har rätt att när som helst, utan kostnad invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vidtas för att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden till dig. Du invänder genom följa den länk som återfinns i e-postutskicken eller genom att skicka din begäran till dataskyddsombud@forex.se alternativt via post till FOREX Bank Aktiebolag, Stora Nygatan 27, 111 27 Stockholm.

Ändamål med behandling av personuppgifter

FOREX Bank behandlar personuppgifter bland annat för att kunna tillhandahålla de tjänster du begär och för att i övrigt kunna bedriva bankverksamhet och därtill relaterade funktioner. ”Avtal” mellan dig som kund och FOREX Bank, består i att du utnyttjar någon av de tjänster vi erbjuder, såsom ansökan om och användande av privat konto, sparkonto, internetbank, mobilbank, bank - och kreditkort, privatlån, låneskydd, valuta-, nätvaluta- och växlingstjänster samt andra tjänster. För fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter se FOREX Bank - integritetspolicy.

Dataskyddsombud

Om du inte hittar den information du söker på denna sida eller om du i övrigt har frågor gällande hur dina personuppgifter behandlas av FOREX Bank, har du möjlighet att kontakta vårt Dataskyddsombud antingen på dataskyddsombud@forex.se eller på 010-211 10 00.

Personuppgiftsansvarig

För de personuppgifter om dig som behandlas av oss för att tillhandahålla de tjänster du beställt, för att kontakta dig som kund och för att i övrigt fullgöra våra uppgifter och skyldigheter som bank, så är FOREX Bank AB personuppgiftsansvarig (FOREX Bank Aktiebolag, org. nr: 516406-0104, besöksadress Stora Nygatan 27, 111 27 Stockholm, telefonnummer: + 46 (0)10-211 1000 (växel), +46 (0)771-22 22 21 (kundservice), e-postadress: info@forex.se, hemsida: www.forex.se).

Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss