www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Personuppgiftslagen (PUL)

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL). Lagstiftningen finns för att skydda privatpersoners personliga integritet. 
Denna text ger en översiktlig information om hur behandling av dina personuppgifter sker i FOREX Bank AB (FOREX)

Insamling av personuppgifter

Personuppgifterna hämtas normalt direkt från kunden i samband kundens användande av FOREX produkter och tjänster. För att bevara en god kund- och registervård kompletterar FOREX personuppgifterna löpnade genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av Statens person- och adressregister (SPAR). I vissa fall kan uppgifter om kontakter mellan kunden och FOREX samt eventuella andra företrädare för kunden t.ex. ombud, gode män och förvaltares samlas in.

Behandling av personuppgifter

FOREX behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla gällande lagar och myndighetsföreskrifter. Personuppgifterna blir föremål för behandling hos FOREX, dess koncern eller hos andra företag som FOREX samarbetar med. Exempel på företag som FOREX samarbetar med utanför koncernen är bankgirocentralen, kortorganisationer och upplysningscentraler.

Personuppgifter samlas även in och behandlas i syfte med att FOREX ska kunna kontrollera personuppgifterna inför ett beslut (t.ex. att lämna ett lån) samt inför tecknande, upprätthållandet och avslutande av avtal. FOREX kan komma att använda kundens personuppgifter för marknadsföringsändamål. Uppgifterna kan även komma att användas som underlag för bl.a. kundanalyser, affärsutveckling samt statistik.

Ibland är FOREX enligt lag skyldig att lämna ut personuppgifter, exempelvis till Finansinspektionen, Försäkringskassan och Skatteverket. 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som FOREX har om dig. I dessa fall behöver du inkomma med en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran som skickas till: 

FOREX Bank AB
Kornhamnstorg 4
111 27 Stockholm

Du kan även skriftligen anmäla att dina personuppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Då skickas anmälan till samma adress som ovan.

Om du önskar begära rättelse eller radering av uppgifter som är felaktiga och eller återkalla ett samtycke har du möjlighet att kontakta FOREX Banks personuppgiftsombud både muntligt och skriftligt enligt kontaktuppgifterna nedan.

Personuppgiftsombud:

Emanuel Lundin
Kornhamnstorg 4
111 27 Stockholm
010- 211 10 00
emanuel.lundin@forex.se

Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss