www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

FOREX Bank informerar om Finansinspektionens beslut

2013-05-22

Finansinspektionen har fattat beslut om att ge FOREX Bank en varning och en straffavgift på 50 miljoner kronor. Finansinspektionens beslut grundar sig på brister i bankens interna kontroll som uppdagades i samband med Panaxias konkurs i höstas. Finansinspektionen påtalar också brister i FOREX Banks mätning, styrning och rapportering av riskerna förknippade med investeringen i och sitt kundförhållande till Panaxia.

FOREX Bank tar Finansinspektionens beslut på största allvar, accepterar beslutet och kommer inte att överklaga. Straffavgiften påverkar inte FOREX Banks kunder, finansiella stabilitet eller verksamhet. FOREX Bank har sedan Panaxias konkurs vidtagit och fortsätter att vidta ett antal åtgärder för att komma tillrätta med de brister som Finansinspektionen har påtalat.

 

Läs frågor och svar här


Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss