www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Föreningarna förlorar mest på kontantbristen

2015-03-26


Föreningar och organisationer är de största förlorarna när tillgången till kontanter minskar, medan bankerna är de största vinnarna. Samtidigt anser sju av tio svenskar att det är ett problem att det blir allt svårare att få tag på kontanter. Det visar en undersökning från FOREX Bank.  

Från 2011 till 2014 har antalet bankkontor som hanterar kontanter minskat med 40 procent enligt Länsstyrelsen. Antalet uttagsautomater har samtidigt minskat med 15 procent (570 stycken).

FOREX Bank har låtit YouGov fråga svenskarna om deras syn på kontanter och utvecklingen mot ett kontantfritt samhälle. Resultaten visar att 84 procent av svenskarna anser att bankerna bör tillhandahålla insättning och uttag av kontanter. Många anser också det är ett problem att kontanttillgängligheten minskar (69 %). Föreningar/organisationer, småbutiker och privatpersoner anges vara de grupper som missgynnas mest av den ökade kontantbristen, medan banker, butikspersonal och butikskedjor påverkas mest positivt.

-Tillgången till kontanter är viktig för många svenskar. Vi anser att det ska finnas en valfrihet, man ska själv kunna välja om man vill betala med kontanter eller kort, säger Agneta Rudin, chef butiksnät Sverige på FOREX Bank.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes via internet med utgångspunkt i YouGov-panelen i Sverige. Undersökningen är genomförd bland kvinnor och män i åldern 18-64 år. Data samlas in på sådant sätt att de utgör ett representativt urval av den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Sammanlagt har 1512 intervjuer genomförts. Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska Centralbyrån, så att resultatet är representativt för befolkningen i förhållande till det totala antalet personer som har deltagit i undersökningen.

För mer information, kontakta:
Agneta Rudin, Chef Butiksnät Sverige, FOREX Bank
Mobil: +46 722 207879                     


Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss