www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Global cash - Resekortet

2011-06-14

FOREX Banks Global Cashkort är ett Visaanslutet kontokort, speciellt anpassat för resenärer. Kortet laddas med en vald summa i euro eller US-dollar vid köptillfället. Kortet kan användaren sedan återladda under resans gång via internet eller talsvar om denne registrerat ett annat kort i FOREX Bank. Ombud kan också ombesörja detta vid personligt besök i någon av våra bankbutiker.

Tryggheten med Global Cash – och återladdning – finns i att ägaren inte kan förlora några jättesummor ifall denne ”visat grov oaktsamhet med kortet” i samband med stöld och andra oegentligheter.
 


Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss