www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Kommentar m.a.a. Uppdrag Granskning

2010-04-13

Som Sveriges ledande bank när det gäller valutaväxling och hantering av kontanter, tar FOREX Bank de uppgifter som framkommer i SVT:s program Uppdrag granskning på största allvar.

Uppdrag granskning har bl.a. genomfört transaktioner på FOREX Bank och på vårt dotterbolag X change i syfte att visa hur penningtvätt kan gå till. Dessa tillfällen har dokumenterats av Uppdrag granskning och sändes den 14 april i avsnittet Snabba, svarta cash.

Bankens kunder påverkas inte av det som har hänt, men att vi kan utnyttjas som mellanhand i samband med olagliga transaktioner är mycket olyckligt och känns inte alls bra för oss.

Finansinspektionen varnade FOREX Bank i september 2008 för att banken brustit i sin hantering av åtgärder mot penningtvätt. Vi presenterade därefter ett genomgripande åtgärdsprogram, som redovisades för Finansinspektionen, med syfte att försvåra och förhindra penningtvätt. Det omfattade bl.a. en förstärkning av vårt regelverk, striktare rutiner för rapportering av misstänkta transaktioner till Finanspolisen och en intensiv utbildning av samtliga medarbetare i penningtvättsfrågor. Åtgärdsprogrammet har genomförts och har granskats av Finansinspektionen. Arbetet med att skapa ytterligare åtgärder för att förebygga och förhindra penningtvätt pågår kontinuerligt.

Kriminella i samhället söker alltid nya vägar att begå brott. Det betyder att vi hela tiden måste förstärka våra insatser inom kompetensutveckling och skapa nya och förbättrade verktyg för att förhindra att vi ofrivilligt blir en del av den verksamheten.

För att FOREX Bank med fog ska kunna hävda att vi tillhör de bästa i bankbranschen vad gäller att förebygga och förhindra penningtvätt, återstår att ytterligare arbeta med frågan och se till att den får ett ännu bättre fotfäste i organisationen.

FOREX Bank kommer självklart att dra lärdom av det som framkommit i programmet. Förutom det pågående, kontinuerliga arbetet med att utsätta vårt eget regelverk för översyn, kommer vi att kritiskt utvärdera om vi ytterligare behöver skärpa de regler och rutiner vi har för att förhindra penningtvätt, ytterligare förstärka utbildningsinsatserna och ta andra initiativ för att försvåra penningtvätt.

Magnus Cavalli-Björkman
Koncernchef FOREX Bank


Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss