www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Nya regler kring kort

2010-08-13

1 augusti fick vi två nya lagar som rör betaltjänster och obehöriga transaktioner med betalningsinstrument.

Därigenom anpassas svensk lagstiftning till EU:s direktiv om betaltjänster som införs i alla 27 EU-länderna och EES-staterna Island, Liechtenstein och Norge. Nyordningen innebär ökat konsumentskydd – men också inte minst kortanvändares skyldigheter i samband med affärer med kredit- eller kontokort. Bland annat betyder det att om kortanvändaren inte skyddat sin pinkod och en obehörig transaktion kan genomföras på grund av denna oaktsamhet, kommer användaren att få betala en självrisk om 1 200 kronor. Vidare begränsas ansvaret till 12 000 kronor om kortet använts på ”grovt oaktsamt sätt”. Om kortet hanterats på ”ett särskilt klandervärt sätt” ansvarar ägaren för hela den obehöriga transaktionen. Läs mer om de nya reglerna på www.forex.se. Klicka på ”Nya regler för betalningar” till höger på startsidan eller gå in via ”Kort” i huvudmenyn.

Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss