www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Svenskarna dumpar korten vid höjda kortavgifter

2015-06-15


EU har beslutat om ny lagstiftning som gör att de europeiska bankerna får minskade kreditkortsintäkter. Det spekuleras därför i om de svenska bankerna kommer höja årsavgiften på betal- och kreditkort för att kompensera för dessa minskade intäkter. En ny SIFO-undersökning som FOREX Bank låtit genomföra visar att svenskarna kommer att minska på antalet kort om årsavgiften höjs med 200 kronor.  

Den svenska marknaden omfattar cirka 20 miljoner bankutgivna kort[1]. De svenska storbankerna tjänar miljarder kronor varje år på årsavgifter för dessa betal- och kreditkort[2].

En ny undersökning från FOREX Bank visar att sex av tio kommer att minska på antalet kort om avgiften höjs med 200 kronor per kort (58 procent). Män är överlag mindre positivt ställda till årsavgifter än kvinnor. Bland männen uppger 62 procent att de skulle minska på antalet kort. Motsvarande siffra för kvinnor är 54 procent.

-Många banker motiverar årsavgiften som en administrativ kostnad. Vi har valt att inte ta betalt för våra bankkort eftersom vi ser kortet som en nödvändighet för kunderna, säger Thomas Högväg, tillförordnad VD på FOREX Bank.

Undersökningen visar också att sex av tio svenskar (63 procent) anser att det är orimligt att betala en årsavgift för betalkort[3] och kreditkort. Även här verkar männen vara de mest skeptiska. Bland männen är sju av tio (67 procent) negativt inställda till årsavgifter, för kvinnor är motsvarande siffra 59 procent.

Och användningen av olika former av betalkort ökar kraftigt. Användningen har ökat från cirka 100 miljoner transaktioner i mitten av 1990-talet till cirka 2 400 miljoner transaktioner under 2013[4].

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Sifos webbpanel mellan den 8–11 maj och omfattar 1129 personer.
Sifos webbpanel består av personer mellan 16–79 år som har blivit rekryterade via telefon utifrån riksrepresentativa urval. Panelen består av cirka 100 000 personer och speglar det svenska population utifrån kön, ålder och geografi. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss