www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Svenskarna ökar amorteringarna i år

2015-03-05


Svenskarna kommer öka amorteringstakten under 2015. I en ny undersökning från FOREX Bank uppger 23 procent att de planerar att börja amortera eller amortera mer under 2015 jämfört med 2014.  Endast tre procent ska sluta amortera eller minska sina amorteringar.

Undersökningen visar att 70 procent av svenskarna har något slags lån. I år planerar fler att börja amortera eller att öka amorteringarna jämfört med de som planerar att sluta eller minska sina amorteringar. Men fortfarande avser en majoritet (54 procent) att amortera i samma takt under 2015 som under 2014.

-Vi märker att allt fler svenskar samlar sina lån hos en aktör istället för att ha dem utspridda, och på så sätt frigör de resurser för att kunna amortera mera, säger Mattias Varén, kommunikatör på FOREX Bank.

Det är främst de boende i Stockholm som tänker öka amorteringstakten. Där anger närmare fler än var fjärde att de kommer att börja amortera eller amortera mer under 2015. Det är främst i åldersgruppen 30-49 som många kommer att öka amorteringarna, medan de i åldersgruppen 18-29 börjar amortera.

Undersökningen visar också att männen i högre grad än kvinnorna kommer att öka sin amorteringstakt jämfört med i fjol.

Från undersökningen:
23 % av svenskarna planerar att börja amortera eller amortera mer
3 % av svenskarna planerar att sluta amortera eller minska sina amorteringar
54 % av svenskarna planerar att amortera i samma takt som föregående år
27 % av de boende i region Stockholm kommer att öka amorteringstakten
21 % i de boende i region Göteborg och 24 % i region Malmö kommer att öka amorteringstakten
17 % i åldersgruppen 18-29 år, 21 % i åldergruppen 30-49 år och 14 % i åldersgruppen 50-64 år planerar att amortera mer 
13 % i åldersgruppen 18-29 år, 4 % i åldergruppen 30-49 år och 2 % i åldersgruppen 50-64 år planerar att börja amortera
23 % av männen och 13 % av kvinnorna planerar att amortera mer

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes via internet med utgångspunkt i YouGov-panelen i Sverige. Undersökningen är genomförd bland kvinnor och män i åldern 18-64 år. Data samlas in på sådant sätt att de utgör ett representativt urval av den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Sammanlagt har 1512 intervjuer genomförts.

För mer information, kontakta:
Mattias Varén, Kommunikatör, FOREX Bank
Mobil: +46 722 207879
mattias.varen@forex.se


Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss