www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Åtgärder mot penningtvätt

2008-11-11

Att försöka få pengar som kommer från brottslig verksamhet att se ut som om de är ärligt förvärvade, kallas penningtvätt. Enligt lagar och regler som är till för att förhindra penningtvätt, är bank-personal skyldig att ställa frågor om vissa transaktioner. Ibland behöver de också be dig om legitimation eller underlag för transaktionen. Ingen vill utnyttjas som mellanhand i samband med olagliga affärer. Med din förståelse, hjälper du till att bekämpa penningtvätt.

Lagen kräver
Enligt penningtvättslagen krävs bl a att banker kontrollerar identiteten hos den som vill öppna ett konto eller på annat sätt bli kund i banken. Detsamma gäller då en kund, som inte är känd, t ex vill göra en större transaktion.

Våra säljare behöver ställa frågor
Alla banker måste alltså vara säkra på att transaktioner eller tjänster som utförs av banken, inte har koppling till någon form av brott. En laglig transaktion har alltid en rimlig förklaring. Våra säljare är utbildade i frågor om penningtvätt och är skickliga på att uppfatta brister i förklaringar. Därför behöver de ställa frågor. 

I vissa fall får vi inte genomföra transaktioner
Om svaren inte känns tillfredsställande får säljaren enligt lag inte genomföra transaktionen. Inte heller om säljaren av annan anledning har skäl att tro, att transaktionen har koppling till någon form av brott. Detsamma gäller om du inte kan visa legitimation om våra säljare ber om det.


För FOREX Bank är det en självklarhet att motverka, att den finansiella sektorn används för att tvätta pengar.
Tack för din hjälp att bekämpa penningtvätt.


Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss