www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

Ersättning för försenat flyg eller skadat bagage

written Av Mattias Publicerat i Sverige - Krona (SEK) den 08 jun 2017

De flesta resenärer har någon gång drabbats av ett försenat flyg eller fått sitt bagage skadad under resan. Dock är det endast 15 procent av svenska resenärer som ber om ersättning när deras flyg är försenat och bara 19 procent uppger att de begärt ersättning vid skadat eller förlorat bagage. Det visar en ny Sifo-undersökning som FOREX Bank låtit göra.

Ungefär var fjärde svensk (26 procent) känner till att man kan begära ersättning av flygbolagen vid förseningar på tre timmar eller mer. Men av de tillfrågade uppger endast 15 procent att de faktiskt begärt ersättning vid inträffade förseningar.
Undersökningen avslöjar även att svenskarna sällan begär ersättning vid eventuell skada eller förlust av bagage – något som också berättigar ersättning. 21 procent säger att de är medvetna om att de kan kräva flygbolagen på kompensation, och endast 19 procent svarar ja på frågan om de har begärt ersättning när deras bagage har skadats eller kommit bort.

Om du drabbas – gör så här!

Vänd dig direkt till flygbolaget och hävda din rätt. Som resenär inom EU har du rätt till en schablonersättning om flyget är försenat i tre timmar eller mer. Storleken på ersättningen beror även på flygsträckans längd.
Märker du att ditt bagage har skadats bör du underrätta flygbolaget direkt. Fotografera bagagets innehåll och meddela flygbolaget om du har värdefulla saker i ditt bagage innan du checkar in väskorna. På så sätt kan du få högre ersättning ifall bagaget kommer bort.

För mer information om konsumentens rättigheter vid försenat flyg, klicka här!

För mer information om konsumentens rättigheter vid skadat/förlorat bagage, klicka här
dividerPopulära inlägg
img
Publicerat den 13 jan 2017
img
Publicerat den 11 nov 2016

Instagram
  Kontaktinfo
  Service Center 0771-22 22 21
  Kontaktinfo
  Kortcenter 0200-26 60 00
  Kontaktinfo
  E-post
  Kontaktinfo
  Besök oss