www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Valutaprognos

FOREX Banks PROGNOS 16 MAJ – 31 MAJ 2017

Valuta Prognos
EUR Ekonomin i euroområdet går fortsatt bra och den främsta risken är alltjämt politisk. EUR stärks.
GBP En av anledningarna till den positiva utvecklingen av den brittiska ekonomin är den kraftiga kursnedgång som följde Brexitomröstningen. På längre sikt kommer den effekten minska men ekonomin får fortsatt stöd av den låga GBP-kursen. GBP stärks
NOK Den ekonomiska utvecklingen överskuggar oljeprisets effekt och de flesta nyckeltal visar på en stark återhämtning. NOK Stärks.
THB Den thailändska ekonomin expanderade i snabbaste takten på 4 år, under första kvartalet. THB stärks.
TRY Bortsett från de politiska riskerna blir inflationsrisken alltmer påtryckande och ytterligare penningpolitisk åtstramning kan vara på agendan. TRY försvagas
USD Federal Reserve förväntas inte höja räntan lika aggressivt som marknaden tidigare trott. USD oförändrad
Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss