Checklista: Så gör du om du köpt vara eller tjänst men inte fått den levererad på grund av Covid-19

Om du har betalat en vara eller tjänst med FOREX Bankkort och inte kunnat utnyttja tjänsten eller erhållit varan på grund av Covid-19 rekommenderas följande:

  • Ett första steg är att du tar kontakt med säljföretaget och kommer överens om vilken kompensation som du kan erhålla. Många företag har skapat rutiner och standardlösningar för vilken kompensation som företaget kan erbjuda. Det kan vara retur av pengarna, en voucher eller tillgodokvitto att använda senare eller andra alternativ. Försök att hitta en lösning som passar både dig och företaget.
  • Dokumentera dina kontakter med säljföretaget. Spara mejl, notera tidpunkt för telefonsamtal och vad som bestämdes. Exempelvis: När ska du erhålla returen eller vouchern? Vilken omfattning och hur länge gäller vouchern?
  • Om du inte kan komma i kontakt med säljföretaget, spara skickade mejl och notera tidpunkt för dina kontaktförsök.
  • Ta reda på köpevillkoren vid köptillfället.

Kommer ni inte överens?

Om du och säljföretaget inte kommer överens kan du reklamera köpet till oss på FOREX Bank. Tänk då på följande:

  • Ladda hem och fyll i vår reklamationsblankett och bifoga samtliga underlag rörande dina kontakter eller kontaktförsök med säljföretaget
  • Om reklamationen gäller en utebliven kompensation kan det i den rådande situationen ta längre tid än vanligt. Försök kontakta säljföretaget igen.