BÄTTRE SÄKERHET FÖR DINA KORTKÖP

Den största förändringen sker när du betalar eller registrerar dina kortuppgifter på hemsidor, i appar med mera. Det räcker inte längre att ange dina kortuppgifter, utan du behöver också bevisa att du är du.

Du kommer också behöva ange din PIN-kod oftare i butiker. Du kan fortfarande betala kontaktlöst (blippa), men kommer även då behöva slå din PIN-kod oftare. Om en butik, online eller fysisk, inte följer reglerna kan din betalning nekas.

De nya reglerna gäller för:

  • Internetköp inom EU/EES
  • Betalning i butik inom EU/EES

SÅ FÖRBEREDER DU DIG

  • Var säker på att du kan din PIN-kod till kortet. Om du inte kan din kod kan du kontakta oss för att beställa en ny.
  • Se till att du har ett Mobilt BankID om du handlar på internet. Du kan även betala med SMS-kod och lösenord.
  • Se till att du har rätt kontaktuppgifter inlagda i Internetbanken.

Var alltid uppmärksam

  • Se till att vi har aktuella kontaktuppgifter till dig, som telefonnummer, epost med mera.
  • Precis som tidigare gäller det att se upp för bedrägeriförsök.
  • Om någon annan uppmanar dig att logga in på Internet- eller Mobilbanken och legitimera dig, avstå!
  • Lämna aldrig ut kort, kortuppgifter, koder eller lösenord till någon annan, även om personen verkar trovärdig.
  • Kontakta alltid oss om du är osäker.

Frågor och svar om Betaltjänstlagen och PSD2

Här hittar du svar på vanliga frågor om de nya reglerna.

Vad är egentligen PSD2?
PSD2 står för Payment Service Directive II. Det är ett EU-direktiv som reglerar hur betalningar ska göras inom EU/EES-området. PSD2 är en uppdaterad version av de tidigare reglerna PSD som gällt sedan 2015. I och med att både betalnings- och identifieringsmetoder har utvecklats snabbt de senaste åren behövde reglerna uppdateras, vilket har resulterat i de nya reglerna, PSD2.

Sedan den14 september 2019 gäller ändringar av betaltjänstlagen som innebär höjda säkerhetskrav vid vissa typer av betalningar, bland annat för att minska risken för bedrägerier.

Vad är stark kundautentisering?
När vi får ett betalningsuppdrag är det viktigt att vi vet vem som lämnat uppdraget och därför behöver du identifiera dig. En så kallad stark kundautentisering innebär att du identifierar dig via en teknik med flera komponenter som är fristående från varandra. Det ger ett extra skydd mot obehöriga transaktioner.

Ett exempel är signering med Mobilt BankID som kräver att du skriver in ett lösenord eller identifierar dig med fingeravtryck på en telefon som är knuten till dig själv. De nya reglerna innebär höjda säkerhetskrav för att minska risken för bedrägerier och det kommer oftare krävas en stark kundautentisering.