Jag har fått ett brev i posten/Kivra/Internetbanken från FOREX Bank som handlar om redovisning av avgifter och räntesatser. Vad är det för information?

Utskicket är en så kallad avgiftsredovisning för året 2018. Där listas de avgifter som har belastat ditt betalkonto samt de räntor som är kopplade till kontot. Dokumentet är en standardiserad europeisk mall vilken betyder att utseendet på dokumentet är liknande för alla banker för att du som konsument ska kunna jämföra avgifterna på enklast sätt.

Varför har jag fått utskicket?

Vi som bank har en skyldighet att skicka ut redovisningen en gång per år. Det första utskicket redovisar avgifter och räntor för året 2018. Nästa redovisning kommer du att få tillsammans med ditt årsbesked.

Får jag detta utskick istället för årsbeskedet?

Nej, denna redovisning ersätter inte årsbeskedet och årsbeskedet kommer att skickas ut som vanligt efter årsskiftet.

Jag är medkontohavare får jag också ett utskick?

Om ett konto har flera kontohavare får varje kontohavare en redovisning.

Får jag en redovisning även om jag har ett FOREX Spara?

Ja, redovisningen omfattar både FOREX Privat och FOREX Spara.

Var hittar jag redovisningen?

Du hittar den genom att logga in på Internetbanken. I menyvalet ”Avtal och dokument”.

Behöver jag göra något med redovisningen?

Nej, du behöver inte göra något med redovisningen. Syftet med redovisningen är att det ska bli enklare för dig som kund att kunna jämföra avgifter och räntor mellan olika banker.

Jag vill inte ha redovisningen. Kan jag avanmäla mig?

Nej, som bank är vi skyldiga att tillhandahålla denna redovisning åt dig.