Nya regler vid betalningar

Den stora nyheten är att lagen utökas till att omfatta nya typer av tjänster för att betala och att få kontoinformation, så kallade betalningsinitieringstjänster respektive kontoinformationstjänster. Lagändringen innebär också uppdateringar för att förbättra konsumentskyddet vid betalningar, öka kundnyttan och stärka konkurrensen. 

Betaltjänstlagen uppdateras i enlighet med EU:s direktiv om betaltjänster (PSD2) och slås ihop med Lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument.

Tjänster för att göra betalningar

Betalningstjänster kan tillhandahållas av andra företag än den bank du har ditt konto hos. Till exempel kan en e-handlare erbjuda dig att betala direkt från ditt konto via ett annat företag. Genom att betala via en sådan tjänst godkänner du att företaget som har betaltjänsten får tillgång till ditt konto för att lägga upp betalningen. Banken genomför sedan betalningen.

Tjänster för att samla kontoinformation

Det finns också företag som erbjuder tjänster som samlar in och sammanställer information från dina olika konton, till exempel via en sajt eller i en app. Via en sådan kontoinformationstjänst kan du välja att få sammanställd information om dina konton som du har i en eller flera banker. Genom att använda en sådan tjänst godkänner du att företaget får tillgång till ditt konto för att samla in informationen.

Du ingår avtal med tredjepartsaktören

Om du använder tjänster för betalningar eller kontoinformation ingår du ett avtal direkt med det företag som erbjuder tjänsten. Enligt den nya lagen ska ditt medgivande alltid krävas. Om du har godkänt att använda tjänsten delar banken din kontoinformation med företaget.

Detta innebär att information om dina konton lämnas till de tredjepartsaktörer du har valt att använda och att din bank inte längre har kontroll över, eller ansvar för, hur informationen används.

Om du inte vill använda dig av de tjänster för betalningar och kontoinformation som vi beskriver ovan, kan du fortsätta att utföra dina bankärenden precis som vanligt. Då påverkas du inte av de nya lagbestämmelserna om tredjepartsaktörer.

Tredjepartsaktörer måste ha tillstånd

För att få tillhandahålla sådana tjänster genom att få tillgång till dina bankkonton måste aktören ha tillstånd av, eller ha registrerats hos, Finansinspektionen eller en motsvarande myndighet inom EU/EES.

Obehöriga transaktioner

En annan förändring i den nya lagen är att din självrisk vid obehöriga transaktioner sänks från 1 200 kronor till 400 kronor.
 
Ditt ansvar för obehöriga transaktioner är dock oförändrat. Du kan själv behöva stå för transaktioner på belopp upp till 12 000 kronor, om transaktionen har kunnat genomföras för att du brutit mot villkoren för hur du ska hantera ditt kort eller annat betalningsinstrument genom grov oaktsamhet. Om du har hanterat ditt kort eller annat betalningsinstrument på ett ”särskilt klandervärt sätt” ansvarar du för hela den obehöriga transaktionen.

Kontakta banken 

Om en betalning blivit felaktigt genomförd eller om en obehörig transaktion gjorts från ditt konto ska du reklamera felet till banken, även om du använt dig av en betalningstjänst från en tredjepartsaktör. Om du har rätt till ersättning eller rättelse kommer du att få det av banken även i dessa fall.

Återbetalning

Om du har anmält en obehörig transaktion kommer banken att utreda ärendet och återbetala beloppet så snart som möjligt. I vissa fall betalar banken tillbaka beloppet innan utredningen är färdig. Om utredningen sedan visar att du inte hade rätt att få tillbaka hela beloppet får banken dra det belopp du inte haft rätt till från ditt konto.