Sms med information om valutaväxlingspåslag

Du som har FOREX Bankkort (det grå kortet) kommer från 19 april 2021 börja få ett sms från oss när du genomför ett köp eller uttag med ditt kort i utländsk valuta inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Sms:et innehåller information om vilket valutaväxlingspåslag i procent du fått på din transaktion i förhållande till Europeiska Centralbankens (ECB:s) referenskurs. Det valutaväxlingspåslag som står noterat i ditt sms innehåller både vårt och VISA:s påslag.

Du kommer endast få ett sms per månad och land. Så om du exempelvis befinner dig i Norge några dagar under en månad och genomför flera köp eller uttag kommer du ändå enbart få ett sms från oss. Om du sedan samma månad åker vidare till Danmark och gör nya köp eller uttag där kommer du få ytterligare ett sms, eftersom du då bytt land inom EES. Vill du inte ha dessa sms från oss är du välkommen att kontakta vår kundservice och be dem ta bort tjänsten från dig.

Exempel på kurser och valutaväxlingspåslag för FOREX Bankkort per 24 mars 2021.

Land Valutakurs bankkortet Valutakurs ECB Påslag FOREX Bank Påslag VISA
Spanien 10,2944 SEK/EUR 10,1813 SEK/EUR 1 % 0,11 %
Norge 1,0163 SEK/NOK 1,0003 SEK/NOK 1 % 0,60 %
Danmark 1,3881 SEK/DKK 1,3692 SEK/DKK 1 % 0,38 %