Tillsammans mot penningtvätt

Vi arbetar alltid på att förbättra våra möjligheter att göra din bankupplevelse enklare, mer effektiv och personlig. För att skydda dig som kund, oss som företag och samhället i allmänhet tar FOREX också mycket allvarligt på förhindrandet av brottslig verksamhet såsom penningtvätt, finansiering av terrorism, trafficking och illegal vapenhandel. Även om vi vet att de allra flesta av våra kunder har goda avsikter, ställer vi samma frågor till alla.

Vad vi frågar om

Om du till exempel vill öppna ett konto ställer vi en rad frågor kring syftet med det, exempelvis om du tänker använda det till sparande, som ekonomisk buffert eller liknande. Om du vill sätta in pengar på ditt konto är vi skyldiga att förstå transaktionen och kan då komma att ställa kompletterande frågor till dig, exempelvis kring varifrån pengarna kommer och om du planerar liknande insättningar regelbundet.

Identitet och legitimering

För alla ärenden krävs det att du bekräftar din identitet, exempelvis via ditt pass, körkort eller annan giltig id-handling med foto. På grund av ny lagstiftning kan du också behöva svara på om du är en person i offentlig ställning, nära familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan eller innehar ett annat formellt statligt ämbete.

Så här behandlar vi dina uppgifter

Informationen som du lämnar till oss omfattas av banksekretessen och personuppgiftslagen och behandlas helt konfidentiellt. Vi frågar dig aldrig om personliga koder, lösenord eller kortnummer.

Skattskyldighet i USA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är en amerikansk lagstiftning som innebär att finansiella företag i Sverige ska lämna uppgifter till Skatteverket om kontohavare som är amerikansk medborgare och/eller på annat sätt deklarations-/skatteskyldig i USA. Skatteverket rapporterar därefter vidare till den amerikanska skattemyndigheten. 

Alla som är skattskyldiga i USA omfattas av FATCA. Den som är amerikansk medborgare är skattskyldig i USA. Även andra fysiska personer som har hemvist i USA i amerikansk skatterättslig mening är skattskyldiga i USA för alla sina inkomster. Det handlar inte bara om personer med fysisk hemvist i USA, utan även exempelvis personer som är fysiskt bosatta utanför USA men som har permanent rätt att vistas i USA, så kallade green card holders.

För dig som vill veta mer

Du kan läsa mer om penningtvättslagstiftningen och FATCA hos Svenska Bankföreningen:

Information om penningtvättslagstiftningen

Information om FATCA

Om du har frågor

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på telefonnummer 0771-22 22 21. Vi har öppet mån-fre 8-17.