Tillsammans mot penningtvätt

Vi arbetar alltid på att förbättra våra möjligheter att göra din kundupplevelse enklare, mer effektiv och personlig. För att skydda dig som kund, oss som företag och samhället i allmänhet tar FOREX mycket allvarligt på förhindrandet av brottslig verksamhet såsom penningtvätt, finansiering av terrorism, trafficking och illegal vapenhandel. Även om vi vet att de allra flesta av våra kunder har goda avsikter, ställer vi samma frågor till alla.

Vad vi frågar om

När du använder dig av våra tjänster, exempelvis växlar pengar, ställer vi en rad frågor kring syftet med det, exempelvis vart du ska resa och hur länge du ska vara borta. Vi är skyldiga att förstå transaktionen och kan komma att ställa kompletterande frågor till dig, exempelvis kring varifrån pengarna kommer och hur du planerar att nyttja våra tjänster i framtiden.

Identitet och legitimering

För alla ärenden krävs det att du bekräftar din identitet, exempelvis via ditt pass, körkort eller annan giltig id-handling med foto. På grund av ny lagstiftning kan du också behöva svara på om du är en person i offentlig ställning, nära familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan eller innehar ett annat formellt statligt ämbete.

Så här behandlar vi dina uppgifter

Informationen som du lämnar till oss omfattas av personuppgiftslagen och behandlas helt konfidentiellt.