Om FATCA och CRS

Sverige och USA har ingått ett avtal om informationsutbyte för skatteändamål, baserat på den amerikanska skattelagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Lagstiftningen innebär att vi måste identifiera och rapportera finansiella konton som innehas av personer som bor i USA, har amerikanskt medborgarskap eller på annat sätt är skatteskyldiga i USA. Även om du inte bor i USA kan du räknas som skattskyldig där, till exempel om du har uppehållstillstånd (green card).

Läs mer om FATCA på Skatterverkets hemsida

CRS, en internationell rapporteringsstandard

CRS (Common Reporting Standard) är en global rapporteringsstandard som ska underlätta utbyte av information mellan länder om finansiella konton som innehas av personer med skattskyldighet i andra länder. 

Läs mer om CRS på Skatteverkets hemsida

Så här påverkar reglerna dig

Eftersom vi är skyldiga att ta reda på om våra kunder är skattskyldiga i andra länder än Sverige, kommer vi behöva ställa frågor till dig om detta. Exempelvis när du öppnar konton hos oss. Vi kan också behöva inhämta ett intyg vid ett senare tillfälle.

Informationen skickas till Skatteverket 

Information om att du är skattskyldig i annat land tillsammans med viss information om det konto du har hos oss, som uppgifter om saldo och ränta med mer, rapporteras till Skatteverket varje år. Skatteverket lämnar i sin tur över dessa uppgifter till motsvarande myndighet i det andra landet. Om vi lämnat uppgifter om dig till Skatteverket kommer vi att meddela dig.

Förändrad skatterättslig hemvist

Om din skatterättsliga hemvist förändrats kan du anmäla detta till oss via blankett Intygande - Skatterättslig hemvist.