Banken spärrar tjänster automatiskt

När ett dödsfall inträffar får vi information om det från Skatteverket. Det tar några dagar, men så snart informationen når oss händer några saker per automatik: 

  • Vi spärrar den avlidnes konton
  • Vi avslutar eventuella bankkort
  • Vi skickar kapital- och räntebesked till dödsboets folkbokföringsadress
  • Vi avslutar internet- och mobilbanken

Autogiron och stående överföringar

Stående överföringar och autogirodragningar genomförs inte eftersom kontot automatiskt spärras för debitering när kontoägaren avlider.

Bouppteckning ska upprättas

En bouppteckning ska normalt upprättas inom tre månader efter dödsfallet. I den redovisas vem eller vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som fanns vid dödsfallet. Dödsbodelägarna kan välja att själva upprätta bouppteckningen eller att ta hjälp. Många begravningsbyråer kan hjälpa till med detta.

När bouppteckningen är klar och stämplad hos Skatteverket kan ett arvsskifte göras. Det är först då dödsboets konton kan avslutas och pengar kan fördelas ut till de som ärver. Innan bouppteckningen är klar och arvskiftet görs är det dödsboet som äger eventuella tillgångar.  

Betala räkningar åt dödsboet

Ett dödsbo har ofta räkningar som behöver betalas ett tag efter dödsfallet. Det kan exempelvis handla om hyra och försäkringar. Dödsboet behöver så snart som möjligt säga upp de tjänster som inte längre behövs, men sådant som inte kan avslutas måste fortsätta att betalas. Räkningar som hör till dödsboet kan betalas med dödsboets pengar.

Om du är dödsbodelägare och din anhörige har varit kund hos oss kan vi hjälpa till att betala löpande räkningar tills bouppteckningen är upprättad. Det går dock inte att göra några andra uttag från den avlidnes konto innan bouppteckningen är registrerad och stämplad av Skatteverket.

Avsluta konto och betala ut pengarna

För att vi ska kunna avsluta kontot behöver vi få en kopia på bouppteckningen. Det är viktigt att det framgår vilka som är dödsbodelägare, att kontot i FOREX Bank finns med samt att första och sista sidan är stämplade hos Skatteverket. 

Ni kan avsluta kontot i en av våra bankbutiker eller genom att skicka in handlingar till oss. Mer information om dessa två alternativ hittar du nedan.

Har du frågor kring dödsbo?

Då är du välkommen att besöka någon av våra bankbutiker vardagar mellan klockan 8 och 17, eller ringa oss på 0771-22 22 21 vardagar mellan klockan 8 och 17.