Avsluta konto och betala ut pengarna

För att vi ska kunna avsluta kontot behöver vi få en kopia på bouppteckningen. Det är viktigt att det framgår vilka som är dödsbodelägare, att kontot i FOREX Bank finns med samt att första och sista sidan är stämplade hos Skatteverket. 

Ni kan avsluta kontot i en av våra bankbutiker eller genom att skicka in handlingar till oss. Mer information om dessa två alternativ hittar du nedan.

Obs! Vi ber att begravningsbyråer och andra juridiska ombud skickar egna, signerade avslutsuppdrag till nedan svarspostadress. Ni ska alltså inte använda våra blanketter.

Alternativ 1 - Avsluta kontot genom att skicka in handlingar till oss

Ladda ner nödvändiga blanketter för distansavslut här på sidan, eller besök en av våra bankbutiker för att få dem utskrivna. Skicka sedan in alla nödvändiga handlingar till svarspostadressen nedan. Vi betalar portot, så märk kuvertet med ”Frisvar” för att slippa frimärke.

Svarspostadress
FOREX Bank
Svarspost 20576817
831 20 Östersund

Vad ni behöver skicka in beror på vart pengarna ska betalas.

Om pengarna ska till dödsboets konto i annan bank:

 • Registrerad och fullständig bouppteckning.
 • Kontointyg som visar att kontot i den andra banken tillhör dödsboet.
 • Ifylld avslutsblankett.

Om pengarna ska till dödsbodelägare:

 • Registrerad och fullständig bouppteckning.
 • Fullmakter från de dödsbodelägare som inte signerat avslutsblanketten. Enbart FOREX Banks egna fullmaktsblanketter accepteras. Fullmaktsblanketten för dödsbon återfinns här på sidan.
 • Kontointyg från varje dödsbodelägares bank
 • ID-kopior på samtliga dödsbodelägare.
 • Obs! Vi godkänner enbart avslut på distans i de fall kvarvarande medel på kontot ska delas lika mellan alla dödsbodelägare. I andra fall behöver ni besöka en FOREX Bankbutik så att vi kan kontrollera identiteten på alla dödsbodelägare.


I vissa fall kan det behövas kompletteringar. Det kan innebära att dödsbodelägare behöver besöka en FOREX Bankbutik. Om en särskild boutredningsman eller exekutor utsetts genom tingsrättens förordnande ska en kopia av förordnandet bifogas.

Alternativ 2 - Avsluta kontot i en av våra bankbutiker

Vid avslut av konto i butik kommer ni bli ombedd att fylla i en avslutsblankett i butiken. Vad ni mer behöver göra och ta med er till oss beror på vart pengarna ska betalas.

Om pengarna ska till dödsboets konto i annan bank:

 • Registrerad och fullständig bouppteckning.
 • Kontointyg som visar att kontot i den andra banken tillhör dödsboet.

Om pengarna ska till dödsbodelägare:

 • Registrerad och fullständig bouppteckning.
 • Varje dödsbodelägare som inte kan närvara i butiken behöver själva lämna in en dödsbofullmakt till oss i någon av våra bankbutiker. Enbart FOREX Banks egna fullmaktsblanketter accepteras.
 • Fullmaktsgivaren kan även besöka en FOREX Bankbutik på annan ort för att identifiera sig och lämna in sin fullmakt.

Har du frågor kring dödsbo?

Då är du välkommen att besöka någon av våra bankbutiker vardagar mellan klockan 8 och 17, eller ringa oss på 0771-22 22 21 vardagar mellan klockan 8 och 17.