Så påverkas du

Vi tar ansvar

FOREX känner ett stort samhällsansvar.

Därför ser vi på FOREX till att vår verksamhet påverkas så lite som möjligt av coronaviruset.

Vi står rustade

Genom en bra beredskap minskar vi risken för att coronaviruset påverkar vår service och tillgänglighet.

För att motarbeta coronavirusets spridning arbetar vi omsorgsfullt för att minimera risken för smittspridning i våra lokaler, bland kunder och vår egen personal.

En stor del av FOREX administrativa personal arbetar på distans eller har möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter på särskilt avdelade arbetsplatser. Vi försöker även hålla så många möten som möjligt på digitala plattformar. På så sätt har vi säkerställt att kritiska funktioner i vår organisation kan fortlöpa även om coronasmittan skulle få fortsatt spridning.

Vi jobbar medvetet

Vi värderar din och våra medarbetares hälsa högst och vill samtidigt erbjuda en hög servicenivå.

Vi ser till att hålla oss uppdaterade med den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten, UD eller andra statliga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Använd gärna FOREX digitala valutatjänst i den mån det är möjligt. Det är ett av många sätt att minska risken för fortsatt smittspridning.