Members

Bo Lagergren

  • CEO

Emma Böninger

  • Executive Assistant to CEO

Leila Rashidi

  • CFO

Anton Nilsson

  • Compliance Manager

Niklas Lydahl

  • Head of sales Branches, Sweden

Andreas Wasberg

  • Chef IT-drift och Säkerhet

Viktor Jussila

  • Chef Digital Utveckling

Adjunct members

Tom Friberg

  • Communications Manager

Andrea Österlind

  • Chef Finansiell brottslighet

Caroline Gestrup

  • HR-chef