Service i FOREX Bankbutik

Become a customer

Except for currency exchange we also offer, money transfers, loans, insurances and credit cards - welcome to FOREX Bank

Read more

Apply for a loan

Borrow money to a good interest rate and fair terms. Flexible pay-back time.

Apply here (in Swedish)

Send money abroad

Do you need to send money to someone, or get money sent to you? With Western Union, you can transfer money quickly, easily and securely, worldwide.

Find our more here

Get a credit card

Up to 56 days of credit without paying any interest. And you get great benefits and offers.

Read more (in Swedish)

Order currency online

Did you know that you can buy or reserve your travel currency online and get it sent home to nearest post office or pick up at store?

Order currency here

Statliga insättningsgarantin

Alla våra konton är godkända av Riksgälden och omfattas av den statliga insättningsgarantin. Om banken skulle gå i konkurs eller Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in ersätter staten pengarna på kontot med upp till 1 050 000 kronor.

I Sverige är det Riksgälden som betalar ut insättningsgarantin och ersättningen ska göras tillgänglig inom 7 arbetsdagar. I vissa fall kan ersättning ges för insättningar kopplade till särskilda livshändelser, till exempel försäljning av bostad, med högst 5 miljoner kronor (tilläggsbelopp).