Service i FOREX Bankbutik

Become a customer

We make everyday banking easy. Except for currency exchange we also offer accounts, loans, insurances and cards - all you need for your everyday banking. Welcome!

Read more

Open a savings account

Get interest for your savings, make free deposits and withdrawals. A proper savings account.

Read more (in Swedish)

Apply for a loan

Borrow money to a good interest rate and fair terms. Flexible pay-back time.

Apply here (in Swedish)

Get a credit card

Up to 56 days of credit without paying any interest. And you get great benefits and offers.

Read more (in Swedish)

All for your everyday banking

Get all in one; account, card and internet- and mobile bank.

Read more (in Swedish)

Statliga insättningsgarantin

Alla våra konton är godkända av Riksgälden och omfattas av den statliga insättningsgarantin. Om banken skulle gå i konkurs eller Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in ersätter staten pengarna på kontot med upp till 950 000 kronor.

I Sverige är det Riksgälden som betalar ut insättningsgarantin och ersättningen ska göras tillgänglig inom 7 arbetsdagar. I vissa fall kan ersättning ges för insättningar kopplade till särskilda livshändelser, till exempel försäljning av bostad, med högst 5 miljoner kronor (tilläggsbelopp).