Kvinna med barn i famnen

Så fungerar låneskyddet

Låneskydd är en frivillig försäkring som kan hjälpa dig med återbetalningen av ditt lån om du skulle bli sjukskriven eller arbetslös. Försäkringen kan också lösa din skuld i händelse av dödsfall. Vid diagnos av vissa kritiska sjukdomar ersätter försäkringen ett fast belopp.

Läs mer i de fullständiga villkoren. 

 • Täcker din månadskostnad upp till 9 000 kronor per månad
 • Skyddar vid arbetslöshet och långvarig sjukdom
 • Löser lånet i händelse av dödsfall
 • Skyddar vid kritisk sjukdom

Vem kan teckna FOREX Låneskydd?

Låneskyddet kan tecknas av både huvudlåntagare och medlåntagare så länge som lånet är aktivt. Försäkringen kan tecknas av varje låntagare som uppfyller kraven, oavsett om han eller hon är ensam låntagare eller inte. Du får heller inte ha vetskap om förestående sjukdom, varsel, uppsägning eller arbetslöshet. Du kan säga upp låneskyddet utan kostnad per telefon eller brev de första 30 dagarna, därefter sker uppsägning skriftligen.

För att kunna teckna skyddet ska du:

 • Ha ett lån hos FOREX Bank.
 • Vara bosatt i Sverige.
 • Ha fyllt 18 men inte fyllt 64 år.
 • Vara löntagare med en tillsvidareanställning på minst 17 timmar i veckan eller vara egenföretagare. Du kan också ha en visstidsanställning på minst 17 timmar i veckan som varar i minst 12 månader.
 • Vara fullt frisk och fullt arbetsför och inte ha kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd, skada eller förestående sjukskrivning.
 • Inte känna till kommande varsel om uppsägning eller förestående arbetslöshet.

 

Pris för Låneskydd

Specifikation Pris (för närvarande)
Premie, en låntagare 8 % av månadskostnaden på lånet
Premie, två låntagare 16 % av månadskostnaden på lånet

Räkneexempel

För ett lån med en månadskostnad på 500 kronor per månad blir premien 40 kronor per månad för en ensam låntagare och 80 kronor per månad för två försäkrade låntagare. Du kan jämföra exempelkostnader för en ensam låntagare på olika lånebelopp med lånekalkylen.

Viktigt att veta om Låneskydd

Ersättningar från försäkringen

Försäkringen kan täcka kostnader upp till 9.000 kronor per månad i 12 månader i följd, maximalt 36 månader under försäkringens livslängd. Låneskyddet löser din del av skulden i händelse av dödsfall enligt de förutsättningar som står i de allmänna villkoren.

Om ni är två låntagare måste båda vara försäkrade för att hela månadskostnaden ska kunna täckas. Om bara en låntagare är försäkrad omfattas bara denne av försäkringen, inte den oförsäkrade låntagaren.

 • Vid ofrivillig arbetslöshet som varar längre än 30 dagar utgår ersättning med upp till 9 000 kronor per månad. Detta gäller inte för egenföretagare och visstidsanställda. 
 • Vid sjukskrivning på heltid på grund av olycka eller sjukdom som varar längre än 30 dagar utgår ersättning med upp till 9 000 kronor per månad.
 • Vid dödsfall löses hela lånet av försäkringen upp till 500 000 kronor.
 • Vid kritisk sjukdom utgår ersättning på 50 000 kronor som ett engångsbelopp.

Situationer när försäkringen inte gäller

Försäkringen gäller inte om du haft vetskap om förestående arbetslöshet, om du själv sagt upp dig, eller vid arbetslöshet som inträffar under försäkringens 120 första dagar. Försäkringen gäller inte heller om du har allvarlig sjukdom, tillstånd eller skada som du känt till under de 12 månaderna närmast före försäkringens tecknande. Försäkringen omfattar inte psykiskt relaterade sjukdomstillstånd. Ingen ersättning utgår om sjukskrivningen infaller under de första 30 dagarna av försäkringstiden.

För arbetslöshet och sjukskrivning kan ersättning betalas ut först efter 30 dagars karenstid. Fullständig information och villkor finns i produktvillkoren som du hittar här på sidan.