Kvinna med barn i famnen

Låneskydd

Det är inte längre möjligt att teckna ett låneskydd hos FOREX Bank. 

Låneskydd är en frivillig försäkring som kan hjälpa dig med återbetalningen av ditt lån om du skulle bli sjukskriven eller arbetslös. Försäkringen kan också lösa din skuld i händelse av dödsfall. Vid diagnos av vissa kritiska sjukdomar ersätter försäkringen ett fast belopp. Läs mer i de fullständiga villkoren.

 • Täcker din månadskostnad upp till 9 000 kronor per månad
 • Skyddar vid arbetslöshet och långvarig sjukdom
 • Löser lånet i händelse av dödsfall
 • Skyddar vid kritisk sjukdom
 • Obs! Det finns vissa situationer när försäkringen inte gäller. Läs nedan om vilka.

Situationer när försäkringen inte gäller

Försäkringen gäller inte om du haft vetskap om förestående arbetslöshet, om du själv sagt upp dig, eller vid arbetslöshet som inträffar under försäkringens 120 första dagar. Försäkringen gäller inte heller om du har allvarlig sjukdom, tillstånd eller skada som du känt till under de 12 månaderna närmast före försäkringens tecknande. Försäkringen omfattar inte psykiskt relaterade sjukdomstillstånd. Ingen ersättning utgår om sjukskrivningen infaller under de första 30 dagarna av försäkringstiden.

För arbetslöshet och sjukskrivning kan ersättning betalas ut först efter 30 dagars karenstid. Fullständig information och villkor finns i produktvillkoren som du hittar här på sidan. 

Försäkringsgivare av FOREX Låneskydd

Vi samarbetar med försäkringsgivaren AXA som tillhandahåller FOREX Låneskydd. AXA hanterar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och försäkringsavtalslag. AXAs sekretesspolicy och annan information relaterat till personuppgifter hittar du på webbsidan clp.partners.axa/se/Important-Information/Privacy.

Viktigt att veta om Låneskydd

Ersättningar från försäkringen

Försäkringen kan täcka kostnader upp till 9.000 kronor per månad i 12 månader i följd, maximalt 36 månader under försäkringens livslängd. Låneskyddet löser din del av skulden i händelse av dödsfall enligt de förutsättningar som står i de allmänna villkoren.

Om ni är två låntagare måste båda vara försäkrade för att hela månadskostnaden ska kunna täckas. Om bara en låntagare är försäkrad omfattas bara denne av försäkringen, inte den oförsäkrade låntagaren.

 • Vid ofrivillig arbetslöshet som varar längre än 30 dagar utgår ersättning med upp till 9 000 kronor per månad. Detta gäller inte för egenföretagare och visstidsanställda. 
 • Vid sjukskrivning på heltid på grund av olycka eller sjukdom som varar längre än 30 dagar utgår ersättning med upp till 9 000 kronor per månad.
 • Vid dödsfall löses hela lånet av försäkringen upp till 500 000 kronor.
 • Vid kritisk sjukdom utgår ersättning på 50 000 kronor som ett engångsbelopp.

Prislista

FOREX Låneskydd

Specifikation Pris (för närvarande)
Premie, en försäkringstagare 8 % av månadskostnaden på lånet
Premie, två försäkringstagare 16 % av månadskostnaden på lånet

Räkneexempel

För ett lån med en månadskostnad på 500 kronor per månad blir premien 40 kronor per månad för en ensam försäkrad låntagare och 80 kronor per månad för två försäkrade låntagare. Du kan jämföra exempelkostnader för en ensam låntagare på olika lånebelopp med lånekalkylen.

Vanliga frågor om låneskydd

 • Hur gör jag för att säga upp min låneskyddsförsäkring?

  Vill du säga upp ditt låneskydd behöver vi få ett meddelande från dig i internetbanken som innehåller: Ditt personnummer. Lånenummer på det/de lån ärendet gäller. Ett meddelande där det framgår att du vill ta bort låneskyddet. Allt detta behöver framgå i samma meddelande . När vi får detta meddelande från dig tar vi bort låneskyddet på ditt/dina lån. Du kan också fylla i en uppsägningsblankett som du hittar på vår hemsida . Blanketten skickas till adressen som finns längst ner på blanketten.

 • Hur gör jag för att få ersättning från min låneskyddsförsäkring?

  För att få ersättning från din låneskyddsförsäkring behöver du kontakta försäkringsbolaget Axa och göra en så kallad skadeanmälan . Du kan göra en skadeanmälan här . Vill du komma i kontakt med Axa når du dem på 08-502 520 90.

 • Vem kan teckna låneskydd?

  För att kunna teckna låneskydd behöver du: Ha ett lån hos FOREX Bank. Vara bosatt i Sverige. Ha fyllt 18 men inte fyllt 64 år. Vara löntagare med en tillsvidareanställning på minst 17 timmar i veckan eller vara egenföretagare. Du kan också ha en visstidsanställning på minst 17 timmar i veckan som varar i minst 12 månader. Vara fullt frisk och fullt arbetsför och inte ha kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd, skada eller förestående sjukskrivning. Inte känna till kommande varsel om uppsägning eller förestående arbetslöshet. Det är viktigt att du uppfyller alla dessa krav vid tecknade av låneskydd, annars kan du bli utan ersättning. För att teckna låneskydd är du välkommen att kontakta kundservice på 0771-22 22 21.

 • Vad är låneskydd och vad kostar det?

  Låneskydd är en frivillig försäkring som kan hjälpa dig med återbetalningen av ditt lån om du skulle bli sjukskriven eller arbetslös . Försäkringen kan också lösa din skuld i händelse av dödsfall . Vid diagnos av vissa kritiska sjukdomar ersätter försäkringen ett fast belopp. Premien för låneskyddet ligger för närvarande på 8 % av din månadskostnad på lånet . Har du lånet tillsammans med någon och båda vill ha låneskydd, är premien 16 % av er månadskostnad.