Om insättningsgarantin

Rent praktiskt innebär garantin att du har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken till ett belopp på upp till 950 000 kr. I Sverige är det Riksgälden som hanterar och betalar ut insättningsgarantin.

Ersättningsbelopp

Utöver beloppet på 950 000 krnonr kan du få ersättning för insättningar kopplade till vissa specifika händelser, så som försäljning av privatbostad, utbetalning av avgångsvederlag eller försäkringsutbetalning med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden ska göra ersättningen, på upp till 950 000 kr, tillgänglig för dig som insättare inom 7 arbetsdagar från den dag banken försätts i konkurs eller Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in.

Mer information

Mer information om insättningsgarantin kan du få på Riksgäldens hemsida, genom att ringa dem på telefon 08 613 52 00 eller genom att mejla till dem.

Spara på konto som omfattas av garantin

Hos oss kan du spara dina pengar på sparkonto som omfattas av insättningsgarantin.