Börja spara till barnet

När du har öppnat sparkontot åt ditt barn är det dags att bestämma vilken summa du vill spara. Många väljer att spara barnbidraget åt barnet. Det smidigaste är att skapa en stående överföring från ditt konto till barnets. Då förs pengarna över automatiskt varje månad.

På vårt sparkonto får du ränta från första kronan, har fria uttag och insättningar och betalar ingen kontoavgift. Du som vårdadshavare förvaltar pengarna till dess att barnet har fyllt 18 år och själv kan börja ansvara för kontot.

  • Från 0,25 % inlåningsränta
  • Fria insättningar och uttag
  • Ingen bindningstid
  • Öppna kontot online
  • Internet- och mobilbank ingår

Så här öppnar du ett FOREX Sparkonto till ditt barn

För att öppna ett sparkonto åt ditt barn behöver samtliga vårdnadshavare besöka en av våra bankbutiker. Ni behöver ha med er legitimation. Om bara en av vårdnadshavarna öppnar kontot behövs en fullmakt och en vidimerad ID-kopia från den andra vårdnadshavaren.

Ni behöver också ta med ett personbevis för barnet. Personbeviset får inte vara äldre än två månader och det ska framgå vem eller vilka som är förmyndare för barnet. 

Tips för sparande till barn

  • Börja spara pengar till barnet så tidigt som möjligt. Då hinner pengarna växa till sig till den dag pengarna ska användas.
  • Ha ett mål med sparandet. Du kanske vill att ditt barn ska ha råd att flytta hemifrån eller ta körkort? Att sätta det som ett mentalt mål kan göra det lättare att spara.
  • Det är bättre att spara lite än inte alls. Många små belopp blir med tiden till ett stort belopp på kontot.

Statliga insättningsgarantin

Alla våra konton är godkända av Riksgälden och omfattas av den statliga insättningsgarantin. Om banken skulle gå i konkurs eller Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in ersätter staten pengarna på kontot med upp till 950 000 kronor.

I Sverige är det Riksgälden som betalar ut insättningsgarantin och ersättningen ska göras tillgänglig inom 7 arbetsdagar. I vissa fall kan ersättning ges för insättningar kopplade till särskilda livshändelser, till exempel försäljning av bostad, med högst 5 miljoner kronor (tilläggsbelopp).