FOREX Bank överlåter kunder till ICA Banken

Tisdag 22 december 2020

FOREX Bank och ICA Banken har träffat ett avtal om att FOREX Bank ska överlåta merparten av sina bankkunder till ICA Banken. Affären kommer att genomföras under andra kvartalet 2021.

Fram till dess fortsätter FOREX Banks verksamhet precis som vanligt. Dina produkter, tjänster, ränta och villkor ändras inte.
Mer information kommer från både FOREX Bank och ICA Banken i god tid innan bankbytet som sker under andra kvartalet 2021, då ditt konto eller dina konton kommer att flyttas från FOREX Bank till ICA Banken.

En gedigen planering är påbörjad för att ditt bankbyte ska bli så enkelt och smidigt som möjligt och ICA Banken ser fram mot att välkomna dig som kund.

FOREX Bank fortsätter med att sälja resevaluta precis som vanligt.
Det gula betal- och kreditkortet från FOREX Bank, som ges ut i samarbete med Nordea Finans, omfattas inte av affären. Inte heller utlandsbetalningar via Western Union.

FOREX Bank gör affären för att ytterligare förstärka sin ställning som Nordens marknadsledare inom resevaluta. Bland annat kommer e-handeln med resevaluta att öka, för att underlätta beställning och distribution av resevaluta. FOREX planerar också att utveckla nya sätt att hantera betalningar på resan och att söka fler samarbeten med företag som verkar i och kring resenäringen.

Frågor och svar

Frågor och svar om bankbytet

När sker bankbytet?
Bankbytet beräknas ske under andra kvartalet 2021. Det kommer att behöva göras en del tekniska anpassningar för att övergången ska ske problemfritt för dig som kund. I god tid innan bankbytet kommer vi att återkomma till dig med mer information.

Vad behöver jag göra nu?
Du behöver inte göra något, bara avvakta att FOREX Bank och ICA Banken med information om hur bankbytet kommer att gå till. Vi kommer se till att bankbytet blir så enkelt och smidigt som möjligt och du kommer få den information du behöver i god tid.

Vad händer med min ränta på lånet?
Dina produkter, tjänster, ränta och villkor ändras inte tillsvidare. Ränta och villkor kan ändras precis som tidigare i enlighet med gällande villkor, men de påverkas inte av den här affären.

Vad händer med min ränta på sparkontot?
Dina produkter, tjänster, ränta och villkor ändras inte tillsvidare. Ränta och villkor kan ändras precis som tidigare i enlighet med gällande villkor, men de påverkas inte av den här affären.

Har jag kvar mina villkor?
Dina villkor gäller tillsvidare, precis som vanligt. De kan, precis som tidigare, förändras i enlighet med villkoren, t ex på grund av ny lagstiftning, ändring i produkten, kommunikation eller tekniska möjligheter eller krav.

Vad händer med mitt bankkort – betal- och kreditkort – BankID – Swish?
Det gula betal- och kreditkortet från FOREX Bank (i samarbete med Nordea) påverkas inte av överlåtelsen. Inte heller utlandsbetalningar via Western Union.
Vad gäller andra produkter och tjänster som hör till ditt konto, återkommer FOREX Bank och ICA Banken längre fram med den information du behöver för att bankbytet ska ske så smidigt som möjligt.

Får jag som kund några fördelar med att vara kund hos ICA Banken?ICA Banken har ett komplett utbud av banktjänster för privatpersoner, från spara och betala till låna och försäkra. Som kund i ICA Banken får du även förmånliga erbjudanden inom ICA Gruppen.
ICA Banken startade sin verksamhet 2001 och har idag ca 800 000 kunder. ICA Banken står under Finansinspektionens tillsyn och har statlig insättningsgaranti.
Läs mer på www.icabanken.se

Varför gör FOREX Bank den här affären?
FOREX Bank vill förbättra lönsamheten och få möjlighet att fokusera på utveckling av valutaverksamheten inklusive nya sätt att betala på resan. Ägarna känner att den här affären är det bästa sättet att ta ansvar för företagets långsiktiga fortlevnad med hänsyn tagen till hur företaget har drabbats av pandemin.

Varför ICA Banken?
ICA Banken har en mycket tydlig målsättning att FOREX Banks kunder ska få en trygg hemvist. Därför kan FOREX Bank vara säkra på att kunderna kommer i trygga händer och blir väl omhändertagna.