GDPR

Den 25 maj 2018 trädde nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft – Dataskyddsförordningen (2016/679), på engelska kallad General Data Protection Regulation, (GDPR). Förordningen gäller som lag i alla EU-länder och syftar till att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Regler om skydd vid behandling av personuppgifter

Den nya förordningen och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och anger förutsättningar för att behandlingar ska vara lagliga. Den innehåller också regler om rättigheter till information och tillgång till personuppgifter, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Dina rättigheter

Du kan kontakta oss vid frågor om hur dina personuppgifter behandlas genom att maila dataskyddsombud@forex.se eller ringa på telefonnummer +46 (0)10- 211 10 00.

Du har även rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag, vilket innehåller en sammanställning över de personuppgifter om dig som behandlas av FOREX samt information om hur behandlingen utförs. För att kontrollera och säkerställa din identitet vid en begäran om registerutdrag kommer FOREX AB (”FOREX) att skicka registerutdraget som rekommenderat brev. 

Därutöver har du rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas) och begränsning (att vi i någon del upphör med behandling) av vår behandling av dina personuppgifter.

 

Begära registerutdrag

Önskar du att begära ett registerutdrag behöver du fylla i PDF-filen som du hittar på denna sida. Du kan sedan överlämna blanketten till oss via brev, e-post eller besöka en FOREX Butik. Fullständiga instruktioner hittar du på blanketten. 

Begära registerutdrag

Direktmarknadsföring

Du kan när som helst anmäla att du inte vill få direktmarknadsföring från oss. Det gör du genom att klicka på länken i e-postutskicket om du fått ett sådant, mejla oss på dataskyddsombud@forex.se eller skriva till oss på adressen:

FOREX AB
Box 2154
103 14 Stockholm

Ändamål med behandling av personuppgifter

FOREX behandlar personuppgifter bland annat för att kunna tillhandahålla de tjänster du begär och för att i övrigt kunna bedriva betaltjänstverksamhet och därtill relaterade funktioner. ”Avtal” mellan dig som kund och FOREX, består i att du utnyttjar någon av de tjänster vi erbjuder, såsom användande av, valuta-, nätvaluta- och växlingstjänster samt andra tjänster.

För fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter se FOREX - integritetspolicy.

FOREX Integritetsinformation 

Kamerabevakning i butikerna

Både din och personalens säkerhet är viktig för oss och därför väljer vi att ha kameraövervakning i våra butiker. Det inspelade materialet används bara för att förebygga, förhindra och utreda brott och brottsmisstanke. Materialet kan lämnas till polis- och åklagarmyndighet.

Vi följer självklart kamerabevakningslagen och EU:s dataskyddsförordning för hur vi spelar in och hanterar det inspelade materialet. Inspelningarna pågår dygnet runt och i särskilda fall spelas också ljud in. Materialet sparas i 90 dagar. 

Personuppgiftsansvarig för materialet


FOREX ansvarar för kamerabevakningen och är personuppgiftsansvarig för det inspelade materialet.

Kamerabevakning i butikerna

Dataskyddsombud

Om du inte hittar den information du söker på denna sida eller om du i övrigt har frågor gällande hur dina personuppgifter behandlas av FOREX, har du möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud antingen på dataskyddsombud@forex.se eller på 010-211 10 00.

Personuppgiftsansvarig

För de personuppgifter om dig som behandlas av oss för att tillhandahålla de tjänster du beställt, för att kontakta dig som kund och för att i övrigt fullgöra våra uppgifter och skyldigheter som betalningsinstitut, så är FOREX personuppgiftsansvarig.

FOREX AB
org. nr: 516406-0104
besöksadress Stora Nygatan 27
111 27 Stockholm

Telefonnummer kundservice: +46 (0)771-22 22 21
Telefonnummer reception: + 46 (0)10-211 1000
e-postadress: info@forex.se 
hemsida: www.forex.se

Varför ID-skanner?

På senare tid har våra butiker börjat använda ID-skanners för att säkerställa identiteten på kunder som använder våra tjänster. Lär dig mer om hur detta fungerar och hur uppgifterna lagras.

ID Skanner