www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

  1. Skriv ut
  2. Textstorlek

Inköpslista

(- valutor) Summa: - ---
Beställ 
Jag köper Kurs Jag betalar

Summa: - ---

Svenskarna konsumerar upp skatteåterbäringen

2015-10-05


En stor del av svenskarna fick under sommaren sin skatteåterbäring. Totalt rör det sig om närmare 30 miljarder som hamnade på svenskarnas bankkonton – men få har valt att låta dem ligga kvar där. I en ny undersökning som FOREX Bank låtit TNS Sifo genomföra uppger nära hälften av de som fått tillbaka på skatten att de konsumerat upp pengarna. Vanligast är att man lagt skatteåterbäringen på hemmet eller på resor.

På frågan ”Vad har du gjort med den skatteåterbäring du fått under 2015?” svarar 49 procent av de som fått tillbaka på skatten att de konsumerat upp pengarna. Det innebär att närmare 15 av de 30 miljarder som betalats ut har konsumerats upp.

– Att nästan hälften konsumerat upp skatteåterbäringen tyder på att många svenskar ser positivt på framtiden och anser sig inte behöva hålla så hårt i pengarna. Det låga ränteläget bidrar givetvis också till konsumtionsviljan, säger Mattias Varén, kommunikatör på Forex Bank. 

Svenskarnas skatteåterbäring har främst gått till hus och hem (21 %) följt av nöjen (14 %) samt resor och semestrar (14 %). Kvinnor är mer benägna att lägga pengarna från skatteåterbäringen på hus och hem. Bland personer i åldrarna 56-79 år lägger bara nio procent skatteåterbäringen på resor och semestrar jämfört 17 procent av dem i åldrarna 15-55 år. 

Undersökningen visar också att 27 procent har sparat pengarna från skatteåterbäringen. Bara tre procent har investerat pengarna i fonder eller aktier och ytterligare tre procent uppger att de amorterat på lån. Mest sparsamma är de mellan 15-34 år där 35 procent valt att spara sin skatteåterbäring.


Från undersökningen:

Vad har du gjort med den skatteåterbäring du fått under 2015? 

Sparat                                                      27 %
Konsumerat - nöje                                   14 %
Konsumerat - hus och hem                     21 %
Konsumerat - resa/semester                   14 %
Investerat - aktier/fonder                            3 %
Amorterat på lån                                        3 %
Jag har inte fått någon skatteåterbäring  36 %

Om utbetalningen, Källa Skatteverket:
https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2015/2015/75miljarderiskatteaterbaringbetalasutiaugusti.5.5a85666214dbad743ffe123.html

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under perioden 25 augusti–1 september. Totalt intervjuades 3194 personer i ålder 15-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.


Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss