Regler om skydd vid behandling av personuppgifter

Den nya förordningen och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och anger förutsättningar för att behandlingar ska vara lagliga. Den innehåller också regler om rättigheter till information och tillgång till personuppgifter, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Dina rättigheter

Du kan kontakta oss vid frågor om hur dina personuppgifter behandlas genom att maila dataskyddsombud@forex.se eller ringa på telefonnummer +46 (0)10- 211 10 00.

Du har även rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag, vilket innehåller en sammanställning över de personuppgifter om dig som behandlas av FOREX Bank samt information om hur behandlingen utförs. För att kontrollera och säkerställa din identitet vid en begäran om registerutdrag kommer FOREX Bank att skicka registerutdraget som rekommenderat brev. 

Därutöver har du rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas) och begränsning (att vi i någon del upphör med behandling) av vår behandling av dina personuppgifter.

Begära registerutdrag

Önskar du att begära ett registerutdrag behöver du fylla i PDF-filen som du hittar på denna sida. Du kan sedan överlämna blanketten till oss via brev, e-post eller besöka en FOREX Bankbutik. Fullständiga instruktioner hittar du på blanketten. 

Direktmarknadsföring

Du kan som helst anmäla att du inte vill få direktmarknadsföring från oss. Det gör du genom att klicka på länken i e-postutskicket om du fått ett sådant, mejla oss på dataskyddsombud@forex.se eller skriva till oss på adressen:

FOREX Bank
Box 2154
103 14 Stockholm

Ändamål med behandling av personuppgifter

FOREX Bank behandlar personuppgifter bland annat för att kunna tillhandahålla de tjänster du begär och för att i övrigt kunna bedriva bankverksamhet och därtill relaterade funktioner. ”Avtal” mellan dig som kund och FOREX Bank, består i att du utnyttjar någon av de tjänster vi erbjuder, såsom ansökan om och användande av privat konto, sparkonto, internetbank, mobilbank, bank - och kreditkort, privatlån, låneskydd, valuta-, nätvaluta- och växlingstjänster samt andra tjänster.

För fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter se FOREX Bank - integritetspolicy.

Kamerabevakning i bankbutikerna

Både din och personalens säkerhet är viktig för oss och därför väljer vi att ha kameraövervakning i våra bankbutiker. Det inspelade materialet används bara för att förebygga, förhindra och utreda brott och brottsmisstanke. Materialet kan lämnas till polis- och åklagarmyndighet.

Vi följer självklart kamerabevakningslagen och EU:s dataskyddsförordning för hur vi spelar in och hanterar det inspelade materialet. Inspelningarna pågår dygnet runt och i särskilda fall spelas också ljud in. Materialet sparas i 90 dagar. 

Personuppgiftsansvarig för materialet

FOREX Bank AB ansvarar för kamerabevakningen och är personuppgiftsansvarig för det inspelade materialet.

Dataskyddsombud

Om du inte hittar den information du söker på denna sida eller om du i övrigt har frågor gällande hur dina personuppgifter behandlas av FOREX Bank, har du möjlighet att kontakta vårt Dataskyddsombud antingen på dataskyddsombud@forex.se eller på 010-211 10 00.

Personuppgiftsansvarig

För de personuppgifter om dig som behandlas av oss för att tillhandahålla de tjänster du beställt, för att kontakta dig som kund och för att i övrigt fullgöra våra uppgifter och skyldigheter som bank, så är FOREX Bank AB personuppgiftsansvarig.

FOREX Bank Aktiebolag
org. nr: 516406-0104
besöksadress Stora Nygatan 27
111 27 Stockholm

Telefonnummer växel: + 46 (0)10-211 1000
Telefonnummer kundservice: +46 (0)771-22 22 21
e-postadress: info@forex.se 
hemsida: www.forex.se

Varför ID-skanner?

På senare tid har våra bankbutiker börjat använda ID-skanners för att säkerställa identiteten på kunder som använder våra tjänster. Lär dig mer om hur detta fungerar och hur uppgifterna lagras.