Vad din förfrågan behöver innehålla

  • En beskrivning av sponsringen/organisationen/objektet/projektet
  • Nyttan för FOREX i Norden samt hur effekten kommer att mätas
  • Hur sponsorskapet kan aktiveras i vår marknadsföring
  • Tidsplan, målgrupp, uppföljning med mera

Skicka din förfrågan till sponsring@forex.se