www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

 1. Skriv ut
 2. Textstorlek

Registrering

steg 1 (2)
 • 1
 • 2

Ansök om sparkonto

Här kan du öppna FOREX Sparkonto online. När du är färdig med din ansökan kan du inom ett par dagar logga in på vår Internet- eller Mobilbank och hantera ditt nya bankkonto, kontrollera saldo samt göra betalningar och överföringar.

 

Vårt sparkonto har vår bästa sparränta,  0,35% inlåningsränta, och omfattas självklart av den statliga insättningsgarantin.

 

I FOREX Spara ingår

 • Sparkonto
 • Internet- och mobilbank

Du kan ha max tre sparkonton hos oss.

Sökande 1

Uppgifter för sökande 1

 • Välj inloggningssätt till internet- och mobilbank:
 • Syfte med kontot *
 • Varifrån kommer pengarna? *
 • Uppskattat totalt insättningsbelopp per månad *
 • Förväntat antal insättningar per månad *
 • Hur kommer pengarna sättas in? *
 • Förväntat antal uttag per månad *

Är du bosatt i USA, har du ett amerikanskt medborgarskap (gäller även dubbla medborgarskap) eller är du på annat sätt deklarations-/skatteskyldig i USA?

 • Vänligen ange ditt skatteregistreringsnummer (TIN): *

Har du en annan skatterättslig hemvist än Sverige?

 • Land: *
 • Vänligen ange ditt skatteregistreringsnummer (TIN): *

Är du en person i politisk utsatt ställning (PEP)?

Med PEP avses person som till exempel har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat, statligt eller mellanstatligt organ eller bolag.

Är du familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?

Jag önskar medkontohavare

Observera att när du har en medsökande måste den personen logga in med sin egen e-legitimation och signera ansökan.
 • Välj inloggningssätt till internet- och mobilbank:

Är du bosatt i USA, har du ett amerikanskt medborgarskap (gäller även dubbla medborgarskap) eller är du på annat sätt deklarations-/skatteskyldig i USA?

 • Vänligen ange ditt skatteregistreringsnummer (TIN): *

Har du en annan skatterättslig hemvist än Sverige?

 • Land: *
 • Vänligen ange ditt skatteregistreringsnummer (TIN): *

Är du en person i politisk utsatt ställning (PEP)?

Med PEP avses person som till exempel har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat, statligt eller mellanstatligt organ eller bolag.

Är du familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?

Fortsätt

 

Godkännande

Godkännande av villkor

Jag har tagit del av och godkänner FOREX Banks Allmänna villkor för betaltjänster – privat, produktvillkoren för FOREX Banks Sparkonto och Internet- och mobilbank samt övriga instruktioner. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och fullständiga. Jag är införstådd med att FOREX Banks godkännande av denna ansökan innebär att ett avtal ingåtts med det innehåll som framgår av denna handling tillsammans med samtliga villkor och instruktioner nämnda ovan. Jag bekräftar att jag tagit del av information gällande räntesats och FOREX Banks Prislista. Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas på sätt som anges i FOREX Banks Allmänna villkor för betaltjänster – privat.

Information om insättningsgarantin

Ångerrätt

Om du ångrar dig och du inte längre önskar ha ett FOREX Sparkonto har du rätt att frånträda avtalet genom att du inom 14 dagar från den dag då du godkänt kontots villkor meddelar FOREX Bank om att du önskar utnyttja din ångerrätt. Ångerrätten gäller bara det inledande kontoavtalet och inte andra enskilda avtal, tjänster, uttag, betalningar, transaktioner, överföringar m.m. Efter 14 dagar har du rätt att avsluta kontot i enlighet med vad som anges i de allmänna villkoren för kontot. Om du har skuld till FOREX Bank pga. övertrassering eller liknande har du en skyldighet att reglera denna skuld innan avslut av kontot genomförs. FOREX Bank har rätt till ersättning för den avtalade tjänsten för den tid du utnyttjat tjänsten och för kostnader fram till dess ångerrätten utnyttjades.

Signering

Signering - välj typ av E-legitimation

* Obligatoriska uppgifter
Ansök
Kontaktinfo
Service Center 0771-22 22 21
Kontaktinfo
Kortcenter 0200-26 60 00
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Besök oss