www.forex.se finns även i en anpassad mobilversion

Gå till mobilversionen

Fortsätt på webbversionen

Obs! För att du ska kunna använda alla funktioner på vår hemsida, och inte utsätta din dator för säkerhetsrisker, rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare webbläsare. Mer information

Sjuk under semestern-Glöm inte sjukanmäla

written Av Mattias Publicerat i Sverige - Krona (SEK) den 21 feb 2014

I en undersökning som FOREX Bank låtit göra svarar 4 av 5 svenskar att de någon gång missat att anmäla eventuellt sjukdom under sin semester. Detta trots att semesterlagen ger dig rätt till tillfällig sjukersättning eller föräldrapenning om du eller ditt barn blir sjukt under semestern.

Ett sjukdomssymptom eller en olycka kan kan komma plötsligt och hur välplanerad din semester än är så är det omöjligt att vara skyddad till 100% mot oförutsedda händelser. Därför är det bra att semesterlagen finns och den säger så här:

15 §: Om det under semesterledigheten infaller en eller flera dagar då arbetstagaren inte hade kunnat arbeta på grund av sjukdom eller arbetsskada, eller en eller flera dagar som är semesterlönegrundande enligt 17 a och 17 b §§ ska, om arbetstagaren utan dröjsmål begär det, sådana dagar inte räknas som semesterdagar. I sådant fall ska de semesterdagar som återstår förläggas i ett sammanhang, om arbetstagaren inte medger annat. Lag (2011:129).
Källa: https://lagen.nu/1977:480

Lagen står alltså på arbetstagarens sida. Trots detta så svarar alltså hela 76 procent nej på frågan om de sjunkanmält sig själva eller anmält VAB under tidigare semestrar.
Kan man tänka sig att den höga siffran beror på okunskap?
Ja delvis, 38 procent av svenskarna svarar i samma undersökning att de inte känner till att de har rätt att byta semesterdagar mot sjukdagar/VAB om de själva eller deras barn blir sjuka under semestern. Men resten av de svarande då?
Vare sig det beror på okunskap eller pur lathet är det synd att så få utnyttjar möjligheten att tillgodogöra sjukdagar under semestern. Det är ju en stor förlust av den lediga tiden, inte minst för den som investerat i en resa och kanske måste spendera mesta tiden på hotellet.

Vad ska du då tänka på? 
Jo, det är viktigt att känna till att arbetsgivaren har inte skyldighet att tillgodose din begäran i efterhand så om du vill byta semesterdagar mot exempelvis ledighet med tillfällig föräldrapenning för vård av barn måste du begära detta omedelbart hos din arbetsgivare. Samma sak gäller om du själv blir sjuk - ring arbetsgivaren direkt och säg att du vill räkna av sjukdagar från semesterledigheten. Praxis brukar vara att din semester förlängs med motsvarande dagar som du eller ditt barn varit sjukt och alternativa lösningar får du diskutera med din arbetsgivare.

Du har med största sannolikhet arbetat hårt för dina semesterdagar så varför låta dem gå till spillo bara för att du inte anmält en eventuell sjukdom?
dividerPopulära inlägg
img
Publicerat den 13 jan 2017
img
Publicerat den 11 nov 2016

Instagram
  Kontaktinfo
  Service Center 0771-22 22 21
  Kontaktinfo
  Kortcenter 0200-26 60 00
  Kontaktinfo
  E-post
  Kontaktinfo
  Besök oss