Hitta ett sätt som passar er

För att ordna en bra gemensam ekonomi och minimera konflikter kring pengar  behöver ni diskutera vad som passar er bäst utifrån bådas perspektiv.

Om förutsättningarna förändras, till exempel om en av er förlorar sin inkomst eller om ni väntar barn, behöver ni förmodligen ta en ny diskussion och hitta nya lösningar.

Här är tre vanliga sätt att dela upp den gemensamma ekonomin:

1. Gemensam pott för inkomster och utgifter

En gemensam pott innebär att ni sätter in era inkomster på ett gemensamt konto, och att ni betalar både de gemensamma och egna utgifterna därifrån.

För att undvika konflikter kan ni behöva prata igenom hur ni ser på de egna utgifterna, till exempel hur båda ska få samma möjligheter att använda de gemensamma pengarna till egna köp.

2. Dela lika

Så länge ni tjänar ungefär lika mycket pengar, kan det fungera bra att dela lika på utgifterna. Då kan ni ha ett gemensamt konto där ni sätter in lika mycket pengar varje månad till alla gemensamma betalningar och köp. Förhoppningsvis har ni båda en del pengar kvar på era respektive konton som ni kan använda till egna köp eller eget sparande.

Fördelen med att dela lika är att det är ett enkelt upplägg och ett bra första steg, som inte behöver innebära så stora förändringar. Nackdelen är att ni kan få olika mycket pengar över till egna utgifter eller eget sparande om ni tjänar olika mycket pengar. Det kan skapa obalans och onödiga slitningar på relationen.

3. Dela procentuellt utifrån inkomst

Om ni tjänar olika mycket pengar kan det vara bra för relationen att dela upp utgifterna utifrån inkomsterna. Räkna ut hur stor andel av era gemensamma inkomster var och en står för, och dela upp utgifterna på samma sätt.

Precis som vid ”dela-lika-metoden” kan ni ha ett gemensamt konto dit ni sätter in pengar till de gemensamma utgifterna. Skillnaden är att ni sätter in olika mycket. Med den här metoden får båda lika stort ekonomiskt utrymme, oavsett föräldraledighet, deltidsarbete eller sjukskrivning.

Våga prata pengar

Vare sig ni väljer en av de här tre metoderna eller har ett helt eget sätt att dela upp ekonomin på, behöver ni våga prata om pengar. Vissa tycker att det känns både komplicerat och känsligt, och det är lätt att stoppa huvudet i sanden. Men då finns risken att en av er helt förlorar inblicken i beslut och händelser som påverkar er båda.

Vågar ni prata pengar har ni tagit ett viktigt steg för en jämställd ekonomi.

Lycka till!