Kontakta bankbutiken eller kundservice

Om felet har inträffat i en bankbutik ber vi dig börja med att ta kontakt med butiken för utredning och svar i ditt ärende. För att underlätta hanteringen av ditt ärende råder vi dig till att förbereda eventuella underlag.

Om det är via någon annan kontakt med banken är du istället välkommen att kontakta vår kundservice.

Fortfarande inte nöjd? Kontakta vår kundombudsman

Om du inte är nöjd med det beslut du fått och upplever att du inte får gehör för dina synpunkter är du välkommen att kontakta vår Kundombudsman. Vårt mål är att besvara inkommande ärenden inom 1-3 bankdagar, men svarstiden kan variera beroende på hur omfattande utredningsarbete som behövs för att ge dig ett korrekt svar. Vi kommer då att informera dig om detta skriftligen eller muntligen.

Telefon (mån-fre, kl 10-15)
010-211 18 75

E-post
kundombudsman@forex.se

Brev
FOREX Bank AB
Att: Kundombudsman
Stora Nygatan 27
111 27 Stockholm

Andra instanser om du inte blir nöjd

Konsumentvägledaren i din hemkommun

Lämnar kostnadsfritt information och råd i bank- och försäkringsfrågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå / Försäkringsbyrå

Här får du opartisk fakta och vägledning helt kostnadsfritt. De hjälper dig att gå vidare med ett ärende om du inte är nöjd med vår handläggning av ditt klagomål. 

Adress: Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 från utlandet), Telefontid vardagar 9-12
Hemsida: bankforsakring.konsumenternas.se

Konsumentverket

Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med.
Hemsida: Hallå konsument

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister som rör köp av varor och tjänster av olika slag. Tvisten ska vara mellan en konsument och företag, alltså inte mellan privatpersoner och inte heller mellan företag.

Adress: Box 174, 101 23 Stockholm  
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
Tel: 08-508 860 00
Fax: 08-508 860 01
Hemsida: www.arn.se

Allmän domstol

Som privatperson har du rätt att ta ett ärende till domstol om vi inte följer det beslut som Allmänna reklamationsnämnden tagit i ett ärende.
Hemsida: www.domstol.se/Tvist