Kontakta butiken eller kundcenter

Om felet har inträffat i en FOREX butik ber vi dig börja med att ta kontakt med butiken för utredning och svar i ditt ärende. För att underlätta hanteringen av ditt ärende råder vi dig till att förbereda eventuella underlag.

Om felet har inträffat via någon annan kontakt med oss är du istället välkommen att kontakta vårt kundcenter.

Fortfarande inte nöjd? Kontakta vår kundombudsman

Om du inte är nöjd med det beslut du fått och upplever att du inte får gehör för dina synpunkter är du välkommen att kontakta vår Kundombudsman.

Vårt mål är att besvara inkommande ärenden inom 1–3 bankdagar men svarstiden kan variera beroende på hur omfattande utredningsarbete som behövs för att ge dig ett korrekt svar. Om vi inte har möjlighet att lämna ett svar inom 14 dagar från det att vi tog emot ditt klagomål kommer du att få information om orsaken till detta och om när beslut kommer att lämnas. I sådant fall kommer du få svar senast inom 35 dagar från det att vi tog emot klagomålet.

E-post:
kundombudsman@forex.se

Brev:
FOREX AB
Att: Kundombudsman
Box 5124
103 14 Stockholm

Andra instanser om du inte blir nöjd

Konsumentvägledaren i din hemkommun

Lämnar kostnadsfritt information och råd i bank- och försäkringsfrågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå / Försäkringsbyrå

Här får du opartisk fakta och vägledning helt kostnadsfritt. De hjälper dig att gå vidare med ett ärende om du inte är nöjd med vår handläggning av ditt klagomål. 

Hemsida: www.konsumenternas.se

Konsumentverket

Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med.

Hemsida: www.hallakonsument.se

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister som rör köp av varor och tjänster av olika slag. Tvisten ska vara mellan en konsument och företag, alltså inte mellan privatpersoner och inte heller mellan företag.

Hemsida: www.arn.se

Allmän domstol

Det finns möjlighet att få ärendet prövat av allmän domstol.

Hemsida: www.domstol.se