Finansiellt kalendarium

Datum Händelse
23 februari 2021 Bokslutskommuniké 2020
23 mars 2021 Årsredovisning 2020
25 maj 2021 Delårsrapport Q1 2021
31 augusti 2021 Delårsrapport Q2 2021
23 november 2021 Delårsrapport Q3 2021
22 februari 2022 Bokslutskommuniké 2021