För resor på upp till 45 dagar

Reseförsäkring Plus täcker in det mesta som kan hända på resan, oavsett om du reser med familjen, kompisarna eller ensam. Den passar alla typer av resor som varar i upp till 45 dagar. 

Förutom att du slipper många av de vanligaste kostnaderna som är kopplade till självrisken i hemförsäkringens reseskydd, kan du också få ersättning för förstörda semesterdagar. Blir du sängliggande mer än halva resan kan försäkringen ersätta dig med en ny resa.

 • Möjlighet till ny resa om du blir sängliggande mer än halva resan.
 • Möjlighet att få ersättning för förstörda semesterdagar.
 • Ersättning om du tvingas resa hem tidigare än planerat.
 • Ersätter hemförsäkringens självrisk vid sjukdom och olycksfall.
 • Kompletterar reseskyddet i din hemförsäkring.

Det här ingår i reseförsäkring Plus

 • Möjlighet till ny resa om du blir sängliggande mer än halva resan
 • Ersättning för förstörda semesterdagar
 • Ersättning för hemförsäkringens självrisk vid sjukdom och olycksfall
 • Missad avresa eller anslutning
 • Ersättning om bagaget blir försenat
 • Ersättning om du blir försenad
 • Ansvars-, överfalls- och rättsskydd
 • Evakuering vid terrordåd eller naturkatastrof
 • Ersätter självrisken på hem- och bilfösäkring medan du är bortrest 
 • Ersätter självrisk eller reparation på hyrbil under resan
 • Eftersökning och räddning
 • Kristerapi
 • Ersättning om du behöver åka hem tidigare för att något hänt hemma
 • Invaliditets- och dödsfallsersättning

Du kan läsa mer om försäkringsbelopp och villkor för de olika delarna i försäkringsvillkoren

Om du ska vara borta mer än 45 dagar

Om du köper Reseförsäkring Plus och är borta längre tid än 45 dagar, övergår försäkringen från att vara ett komplement till reseskyddet hemförsäkringen till att bli en fristående reseförsäkring. Då blir du automatiskt också försäkrad för sjukdom och olycksfall, vilket hjälper dig med sjukvårdskostnader och eventuell hemtransport till Sverige.

Tillval för Plus

Bagageskydd – Bagageskydd skyddar all egendom du har med på resan – egen, lånad och hyrd – vid stöld, förlust och skador på upp till 25 000 kronor. Tillvalet gäller också förlorade kontanter, resehandlingar och merkostnader som kan uppstå om du till exempel behöver spärra ditt kreditkort eller pass.

Sportutrustning – Din sportutrustning är försäkrad för försening, stöld och skador på upp till 30 000 kronor. Tillvalet täcker också hyra av sportutrustning på upp till 10 000 kronor om din egen sportutrustning försenas, skadas eller bli stulen under resan.

Sjukdom och olycksfall – Om du har en hemförsäkring med reseskydd så behöver du inte tillvalet Sjukdom och olycksfall. Tillvalet finns till för dig som saknar hemförsäkring och vill ha skydd vid akut sjukdom och olycksfall samt hemtransport. Dessutom ingår tillgång till Europeiska ERVs larmcentral dygnet runt.

Så funkar distributionen

Reseförsäkringarna erbjuds i samarbete mellan FOREX AB och reseförsäkringsspecialisten Europeiska. FOREX marknadsför och distribuerar reseförsäkring på www.forex.se/forsakra.

Europeiska ERV marknadsför och distribuerar reseförsäkring på www.erv.se/forex.

Köp av försäkring sker på www.erv.se/forex.

När du trycker på någon av knapparna skickas du vidare till erv.se

Har du frågor?

Om du har frågor om reseförsäkringarna är du välkommen att ringa Europeiska ERV på telefon 08-128 745 37.