Hur aktiverar jag mitt FOREX Kreditkort?

  • Kontrollera att namnet stämmer
  • Skriv din namnteckning på baksidan
  • Gör ett köp eller uttag där du använder din PIN-kod, eller gör ett internetköp där du identifierar dig med BankID
  • Klart!

Din PIN-kod kommer på posten några dagar efter att du fått kortet.