Revisor

Revisor

Bolagsstämman har valt EY som revisionsbolag med auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor.

Huvudansvarig revisor deltar alltid vid det styrelsemöte som behandlar årsbokslutet. Revisorn granskar övergripande delårsrapporter och andra rapporter som styrelsen anser lämpligt att granska. Revisorn kan även kallas att medverka vid Risk- och revisionsutskottets möten.