Jämför reseförsäkringar

En reseförsäkring skyddar dig om något plötsligt och oförutsett inträffar. Här hittar du en jämförelse på innehållet i de tre reseförsäkringarna som vi erbjuder i samarbete med Solid Försäkring.

Kategori

Reseförsäkring Plus

Reseförsäkring Bas

Bagageförsäkring

Längd på resan

Resor upp till 45 dagar

Resor längre än 45 dagar eller om man saknar hemförsäkring

Gäller i max 30 dagar / försäkring

Ger ersättning utan självrisk

Ja

 

Ja

Kom ikapp resan / missad avresa – gäller både vid ut- och hemresa

Ja

 

 

Ersättning/hjälp vid missad anslutning på ut- och hemresa

Ja

   

Vägassistans - assistans/bärgning av bilen till verkstad/hemmet eller flygplatsen

Ja

   

Försening av resan – ersätter både ut- och hemresa

Ja

   

Bagageförsening – ersätter både på ut- och hemresa

Ja

 

Ja

Hyra av sportutrustning om din egen blir försenad, skadad eller stulen

Ja

   

Ersättning för förstörda semesterdagar

Ja

   

Ny resa vid sjukdom/olycksfall som varar mer än halva resan

Ja

   

Ersättningsresa för familjen vid sjukdom som varar mer än halva resan

Ja

   

Ersättning om du behöver avbryta resan tidigare pga allvarlig händelse hemma

Ja

   

Återbetalning av aktivitetskostnader om inställt eller pga sjukdom eller försening

Ja

   

Ersättning för merkostnader vid stöld eller förlust av pass

Ja

Ja

 

Ersätter självrisken för skador på din hem-, bil- eller hyrbilsförsäkring

Ja

   

Vård- och behandlingskostnader / sjukdom och olycksfall

 

Ja

 

Anhörigs resa till svårt sjuk eller avliden

 

Ja

 

Hemtransport av avliden eller begravning på plats

 

Ja

 

Allvarlig händelse hemma

 

Ja

 

Bagage- och egendomsskydd (förlust av ägodelar)

 

Ja

Ja

Ansvarsskydd

 

Ja

 

Rättsskydd

 

Ja

 

Larmtjänst dygnet runt – SOS International

Ja

Ja

 

 

Reseförsäkring Plus

Reseförsäkring Bas

Bagageförsäkring

 

 

 

 

 

I samarbete med Solid försäkring

Vi erbjuder reseförsäkringarna i samarbete med Solid Försäkring. FOREX marknadsför och distribuerar reseförsäkring på www.forex.se/reseforsakring.